Fundamentele analyse

Wat is een fundamentele analyse?
De fundamentele analyse betreft het zoeken naar een divers aantal factoren die invloed hebben op de prijs van een onderliggende waarde. De fundamentele analyse richt zich dus op de financiële en economische situatie van een onderneming. Op deze manier wordt getracht de intrinsieke waarde van de onderliggende waarde te bepaalden. De intrinsieke waarde wordt bepaald door macro-economische, bedrijfseconomische, politieke en sociale factoren. Het jaarverslag van het bedrijf vormt vaak de basis voor de fundamentele analyse. Het gaat dus vaak over langetermijngegevens.

Met de fundamentele analyse kan men de aantrekkelijkheid van een aandeel ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden bepalen. Zowel de fundamentele als de technische analyse hebben dus min of meer eenzelfde doelstelling: het voorspellen van de richting die de prijzen of koersen op gaan. Het verschil is dat de fundamenteel analist de oorzaak van marktbewegingen bestudeert, terwijl de technisch analist alleen naar het gevolg kijkt. De technische analist gaat er namelijk vanuit dat koersen trendmatig zijn en volgens patronen veranderen.

Waarom een fundamentele analyse uitvoeren?

Wanneer je gaat beleggen kan de fundamentele analyse je een stuk meer zekerheid bieden, vooral voor de koers van aandelen op langere termijn. Dit komt doordat er in het bedrijf wordt gekeken. Er kunnen een groot aantal factoren zijn die invloed hebben op de prijs van de onderliggende waarde en daardoor het aandeel. Met een fundamentele analyse probeert men de toekomst beter te voorspellen dan de rest van de markt om succesvol te kunnen beleggen.