Social trading met Etoro

Wat is uw beleggingshorizon

Beleggingshorizon is van belang voor beleggers, omdat het helpt bij het bepalen van de geschikte beleggingsstrategie en het risiconiveau dat men bereid is te nemen. We zullen u het concept beleggingshorizon introduceren, we bespreken het belang ervan en we geven inzicht in hoe u uw beleggingshorizon kunt bepalen op basis van uw persoonlijke situatie en doelen. Door uw beleggingshorizon te begrijpen, kunt u weloverwogen beslissingen nemen en uw kans op succes op de lange termijn vergroten.

Beleggen met Degiro

Wat is beleggingshorizon?

De beleggingshorizon is de periode waarin u verwacht uw geld in een belegging te houden voordat u het nodig heeft voor een specifiek doel. Het is de tijdsduur tussen het moment waarop u begint met beleggen en het moment waarop u van plan bent uw beleggingen te verkopen om het geld te gebruiken. De beleggingshorizon kan variëren van enkele maanden tot vele jaren, afhankelijk van uw individuele doelen en omstandigheden.

Het verband tussen beleggingshorizon en beleggingsdoelen

De beleggingshorizon is nauw verbonden met uw beleggingsdoelen. Uw beleggingsdoelen bepalen in feite hoe lang u bereid bent uw geld te beleggen en welk rendement u verwacht te behalen. Bijvoorbeeld, als u belegt om een aanbetaling voor een huis te sparen, is uw beleggingshorizon gelijk aan de tijd die u nodig heeft om het vereiste bedrag te sparen. Als u daarentegen belegt voor uw pensioen, kan uw beleggingshorizon enkele decennia beslaan.

Het is belangrijk om uw beleggingshorizon in overweging te nemen bij het kiezen van beleggingsinstrumenten en het bepalen van uw risicotolerantie. Over het algemeen geldt dat hoe langer uw beleggingshorizon, hoe groter het risico dat u kunt nemen, omdat u meer tijd heeft om eventuele tijdelijke verliezen te herstellen. Het kennen van uw beleggingshorizon helpt u bij het opstellen van een beleggingsstrategie die aansluit bij uw financiële doelen en risicobereidheid.

Factoren die de beleggingshorizon beïnvloeden

Bij het bepalen van uw beleggingshorizon zijn er verschillende factoren waarmee u rekening moet houden. Deze factoren helpen u bij het afstemmen van uw beleggingsstrategie op uw persoonlijke situatie en doelen. In deze paragraaf bespreken we drie belangrijke factoren die uw beleggingshorizon kunnen beïnvloeden, namelijk leeftijd en levensfase, financiële situatie en beleggingsdoelen. Door deze factoren in overweging te nemen, kunt u een beter inzicht krijgen in hoe lang u uw geld wilt en kunt beleggen om uw financiële doelen te bereiken.

Leeftijd en levensfase

Uw leeftijd en levensfase spelen een belangrijke rol bij het bepalen van uw beleggingshorizon. Over het algemeen geldt dat hoe jonger u bent, hoe langer uw beleggingshorizon kan zijn. Dit komt omdat u meer tijd heeft om te beleggen en eventuele marktschommelingen te doorstaan. Naarmate u ouder wordt en dichter bij uw pensioenleeftijd komt, kan uw beleggingshorizon korter worden, omdat u wellicht minder risico wilt nemen en meer zekerheid wilt hebben over uw financiële toekomst.

Voorbeelden van beleggingshorizons op verschillende leeftijden

 • Een 25-jarige die begint met beleggen voor zijn pensioen heeft een beleggingshorizon van ongeveer 40 jaar.
 • Een 45-jarige die belegt voor de universitaire opleiding van zijn kinderen heeft een beleggingshorizon van ongeveer 10-15 jaar.
 • Een 60-jarige die op het punt staat met pensioen te gaan, heeft een beleggingshorizon van mogelijk minder dan 5 jaar.

Financiële situatie

Uw financiële situatie, inclusief uw spaargeld, schulden en inkomsten, heeft invloed op uw beleggingshorizon. Als u bijvoorbeeld aanzienlijke schulden heeft, wilt u misschien eerst uw schulden aflossen voordat u begint met beleggen. Dit kan uw beleggingshorizon verkorten. Aan de andere kant, als u een aanzienlijk spaargeld en een stabiel inkomen heeft, kunt u een langere beleggingshorizon hebben.

Invloed van spaargeld, schulden en inkomsten op de beleggingshorizon

 • Een persoon met een hoog inkomen en weinig schulden kan zich een langere beleggingshorizon veroorloven.
 • Iemand met aanzienlijke schulden en een laag inkomen kan een kortere beleggingshorizon hebben en moet mogelijk eerst zijn financiële situatie verbeteren voordat hij kan beleggen.

Beleggingsdoelen

Uw beleggingsdoelen zijn een cruciale factor bij het bepalen van uw beleggingshorizon. Korte termijn doelen, zoals het sparen voor een aanbetaling op een huis, vereisen mogelijk een kortere beleggingshorizon. Lange termijn doelen, zoals het sparen voor uw pensioen, vereisen daarentegen een langere beleggingshorizon.

Voorbeelden van korte, middellange en lange termijn beleggingsdoelen

 • Korte termijn doelen (1-3 jaar): sparen voor een vakantie, aanbetaling voor een auto
 • Middellange termijn doelen (3-10 jaar): sparen voor een aanbetaling op een huis, financieren van de opleiding van uw kinderen
 • Lange termijn doelen (10+ jaar): sparen voor uw pensioen, opbouwen van een erfenis voor uw familie

Beleggingshorizon en risico

De beleggingshorizon is nauw verbonden met het risiconiveau van uw beleggingsportefeuille. Over het algemeen geldt dat hoe langer uw beleggingshorizon, hoe groter het risico dat u kunt nemen. Dit komt omdat u meer tijd heeft om eventuele tijdelijke verliezen te herstellen en marktschommelingen te doorstaan. Met een langere beleggingshorizon kunt u zich meer richten op groeigerichte beleggingen, zoals aandelen, die doorgaans een hoger risico en potentieel hoger rendement hebben.

Aan de andere kant, als uw beleggingshorizon korter is, wilt u mogelijk minder risico nemen en meer nadruk leggen op behoud van kapitaal. In dit geval kan het verstandig zijn om te kiezen voor meer conservatieve beleggingen, zoals obligaties en spaarrekeningen, die een lager risico en een stabielere groei bieden.

Aanpassen van risiconiveau op basis van beleggingshorizon

Om uw risiconiveau aan te passen op basis van uw beleggingshorizon, kunt u de volgende stappen overwegen:

 1. Evalueer uw huidige beleggingshorizon: Bepaal hoe lang u verwacht uw geld te beleggen voordat u het nodig heeft voor een specifiek doel.

 2. Bepaal uw risicotolerantie: Overweeg hoeveel risico u bereid bent te accepteren in uw beleggingsportefeuille. Houd rekening met uw financiële situatie, leeftijd, beleggingsdoelen en persoonlijke voorkeuren.

 3. Pas uw beleggingsmix aan: Op basis van uw beleggingshorizon en risicotolerantie, stel een passende beleggingsmix samen die aansluit bij uw doelen en risicobereidheid. Als u een langere beleggingshorizon heeft, kunt u mogelijk een groter percentage van uw portefeuille toewijzen aan aandelen en andere groeigerichte beleggingen. Als uw beleggingshorizon korter is, kunt u overwegen om een groter deel van uw portefeuille in obligaties en andere conservatieve beleggingen te beleggen.

 4. Herzie regelmatig uw portefeuille: Naarmate uw beleggingshorizon en doelen veranderen, moet u mogelijk uw beleggingsstrategie en risiconiveau aanpassen. Zorg ervoor dat u regelmatig uw portefeuille evalueert en aanpassingen maakt om ervoor te zorgen dat deze in lijn blijft met uw beleggingshorizon en financiële doelen.

Beleggingsinstrumenten voor verschillende beleggingshorizons

Afhankelijk van uw beleggingshorizon zijn er verschillende beleggingsinstrumenten die mogelijk geschikt zijn voor uw situatie. Hieronder volgen enkele voorbeelden van beleggingsinstrumenten voor korte, middellange en lange termijn beleggingshorizons.

Korte termijn beleggingsinstrumenten

Voor een korte beleggingshorizon (1-3 jaar) zijn beleggingsinstrumenten die kapitaalbehoud en liquiditeit benadrukken meestal geschikt. Enkele voorbeelden zijn:

 • Spaarrekeningen
 • Geldmarktfondsen
 • Kortlopende obligaties en obligatiefondsen
 • Certificaten van deposito (CD's)

Middellange termijn beleggingsinstrumenten

Voor een middellange beleggingshorizon (3-10 jaar) kunnen beleggers een mix van zowel conservatieve als groeigerichte beleggingsinstrumenten overwegen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Obligaties en obligatiefondsen met een gemiddelde looptijd
 • Gemengde fondsen (combinatie van aandelen en obligaties)
 • Dividenduitkerende aandelen
 • Vastgoedbeleggingen, zoals vastgoedfondsen (REIT's)

Lange termijn beleggingsinstrumenten

Voor een lange beleggingshorizon (10+ jaar) kunnen beleggers zich meer richten op groeigerichte beleggingsinstrumenten die potentieel hogere rendementen bieden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Aandelen en aandelenfondsen
 • Indexfondsen en ETF's (Exchange Traded Funds)
 • Groeigerichte beleggingsfondsen
 • Risicovollere vastgoedbeleggingen en alternatieve beleggingen, zoals private equity en hedgefondsen

Houd er rekening mee dat het belangrijk is om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen die aansluit bij uw beleggingshorizon, risicotolerantie en financiële doelen. Raadpleeg een financieel adviseur voor begeleiding bij het samenstellen van een passende beleggingsportefeuille.

Het belang van flexibiliteit in uw beleggingshorizon

Het aanpassen van uw beleggingshorizon op basis van veranderende omstandigheden

Flexibiliteit in uw beleggingshorizon is belangrijk omdat uw persoonlijke en financiële situatie in de loop van de tijd kan veranderen. Door flexibel te zijn, kunt u uw beleggingsstrategie aanpassen aan nieuwe omstandigheden en ervoor zorgen dat uw portefeuille blijft aansluiten bij uw doelen en risicotolerantie.

Het is raadzaam om regelmatig uw beleggingshorizon en beleggingsportefeuille te herzien, bijvoorbeeld jaarlijks of bij belangrijke levensgebeurtenissen. Dit stelt u in staat om uw beleggingsstrategie bij te stellen en ervoor te zorgen dat deze nog steeds geschikt is voor uw huidige situatie en doelen.

Voorbeelden van situaties waarin flexibiliteit in beleggingshorizon belangrijk is

 1. Veranderingen in financiële doelen: Als uw financiële doelen veranderen, bijvoorbeeld door het kopen van een huis of het betalen voor de universiteit van uw kinderen, moet u mogelijk uw beleggingshorizon en strategie aanpassen om aan deze nieuwe doelen te voldoen.

 2. Wijzigingen in risicotolerantie: Uw risicotolerantie kan veranderen naarmate u ouder wordt of als gevolg van veranderingen in uw financiële situatie. Als uw risicotolerantie verandert, moet u mogelijk uw beleggingshorizon en portefeuillesamenstelling aanpassen om deze veranderingen te weerspiegelen.

 3. Veranderingen in levenssituatie: Levensgebeurtenissen, zoals het krijgen van een kind, trouwen of scheiden, kunnen invloed hebben op uw financiële situatie en doelen. In dergelijke situaties is het belangrijk om uw beleggingshorizon en strategie te herzien en indien nodig aan te passen.

 4. Economische en marktomstandigheden: Veranderingen in de economie en de financiële markten kunnen invloed hebben op uw beleggingshorizon en strategie. Als de marktomstandigheden veranderen, moet u mogelijk uw portefeuille aanpassen om risico's te beperken of nieuwe beleggingskansen te benutten.

Door flexibel te zijn en uw beleggingshorizon en strategie aan te passen aan veranderende omstandigheden, kunt u uw financiële doelen effectiever bereiken en uw portefeuille beter afstemmen op uw persoonlijke situatie en risicotolerantie.

Bepaal nu uw beleggingshorizon

Om uw beleggingshorizon te bepalen, volgt u deze stappen:

 1. Evalueer uw huidige financiële situatie en doelen.
 2. Bepaal uw risicotolerantie op basis van uw leeftijd, financiële situatie en persoonlijke voorkeuren.
 3. Overweeg de tijdshorizon voor het bereiken van uw financiële doelen, zoals pensioen, het kopen van een huis of het financieren van de opleiding van uw kinderen.

Door uw beleggingshorizon zorgvuldig te bepalen, kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke beleggingsstrategie het meest geschikt is voor uw situatie. Dit vergroot uiteindelijk de kans op succesvol beleggen en het bereiken van uw financiële doelen. Ga nu naar de volgende stap op onze website om meer te leren over het kiezen van een geschikte beleggingsstrategie.

Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker
Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies.
Sluiten [x]
Tijdelijke kans - Profiteer nu van kennis van anderen en start met traden in grondstoffen als gas, olie en granen via het social trading netwerk van Etoro >>
Start nu met beleggen in commodities of aandelen via het Social trading netwerk van Etoro >>
Toch nu direct starten met beleggen in grondstoffen of aandelen via het social trading platform van Etoro?