Social trading met Etoro

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is een methode die beleggers gebruiken om de intrinsieke waarde van een beleggingsinstrument, zoals aandelen of obligaties, te bepalen. Het doel van fundamentele analyse is om te beoordelen of een belegging onder- of overgewaardeerd is, gebaseerd op diverse financiële en economische factoren. Hierbij wordt gekeken naar zowel kwantitatieve gegevens, zoals financiële rapporten en winstcijfers, als kwalitatieve gegevens, zoals managementkwaliteit en marktpositie.

Snel beginnen met handelen? Dit zijn onze top broker keuzes:
Lage kosten en commissies Gebruiksvriendelijk platform Internationale markttoegang Uitgebreide educatieve bronnen
Onze score
Let op: beleggen gaat gepaard met risico’s, u kunt uw inleg (deels) verliezen.
Bekroonde klantenservice Diverse geavanceerde handelsplatformen & Uitgebreide investeringsmogelijkheden Trainingsmogelijkheden zodat u snel kunt leren hoe u de handelsdiensten van FXFlat optimaal gebruikt U kunt al vanaf 200 euro een account openen
Onze score
Gebruiksvriendelijk platform Unieke sociale handelsfuncties Breed scala beleggingsproducten Actieve gebruikersgemeenschap
Onze score
76% van particuliere handelaren verliest geld bij het handelen in CFD's met deze dienstverlener. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico voor verlies van uw geld kunt veroorloven.
Lage kosten Veel rapportagemogelijkheden Online begeleiding voor (grote) traders
Onze score
Geavanceerde handelsplatformen Uitgebreide beleggingsproducten Educatieve bronnen Uitstekende klantenservice
Onze score

Voor beleggers is fundamentele analyse een essentieel hulpmiddel om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen en een solide beleggingsstrategie op te bouwen. Door een grondige analyse van de onderliggende waarde van een beleggingsinstrument, kunnen beleggers beter inschatten of een investering op lange termijn winstgevend zal zijn. Bovendien helpt fundamentele analyse beleggers om hun risico's te beheren en te diversifiëren, door inzicht te geven in de financiële gezondheid en groeipotentieel van verschillende bedrijven en sectoren.

Het toepassen van fundamentele analyse stelt beleggers in staat om meer vertrouwen te hebben in hun investeringskeuzes en hun vermogen op een verantwoorde manier te laten groeien. In combinatie met andere hulpmiddelen en strategieën die u op strategisch-beleggen.nl kunt vinden, kan fundamentele analyse een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van zowel beginnende als ervaren beleggers.

Financiële Statistieken en Ratio's

Kwantitatieve analyse stelt beleggers in staat om objectieve en meetbare financiële gegevens te gebruiken om de prestaties van bedrijven en hun aandelen te beoordelen. We zullen de belangrijkste financiële ratio's en statistieken bespreken die beleggers kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van harde cijfers. Door het combineren van kwantitatieve analyse met andere aspecten van fundamentele analyse, kunnen beleggers een grondig inzicht krijgen in de waarde en het potentieel van de bedrijven waarin zij willen investeren.

Balans

De balans is een financieel overzicht dat de activa, passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een specifiek moment weergeeft. Het helpt beleggers inzicht te krijgen in de financiële positie van een bedrijf en de verhouding tussen schulden en eigen vermogen.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening, ook wel resultatenrekening genoemd, geeft een overzicht van de inkomsten, kosten en winst of verlies van een bedrijf over een bepaalde periode. Dit stelt beleggers in staat om de winstgevendheid en groeipotentieel van een bedrijf te beoordelen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht toont de inkomende en uitgaande geldstromen van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het helpt beleggers te begrijpen hoe een bedrijf zijn operationele activiteiten, investeringen en financiering beheert, en of het bedrijf voldoende cashflow genereert om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Belangrijke financiële ratio's

Prijs-winstverhouding (P/E)

De prijs-winstverhouding (P/E) is een veelgebruikte ratio om de waardering van een aandeel te beoordelen. Het wordt berekend door de huidige aandelenkoers te delen door de winst per aandeel (EPS) over de afgelopen 12 maanden. Een hoge P/E kan duiden op een overgewaardeerd aandeel, terwijl een lage P/E kan wijzen op een ondergewaardeerd aandeel.

Koers-boekwaardeverhouding (P/B)

De koers-boekwaardeverhouding (P/B) is een ratio die de marktwaarde van een bedrijf vergelijkt met de boekwaarde (nettovermogen) van het bedrijf. Een lage P/B kan duiden op een ondergewaardeerd bedrijf, terwijl een hoge P/B kan wijzen op een overgewaardeerd bedrijf.

Dividendrendement

Het dividendrendement is een financiële ratio die het jaarlijkse dividend van een bedrijf uitdrukt als een percentage van de huidige aandelenkoers. Het helpt beleggers te beoordelen hoeveel inkomen ze kunnen verwachten van hun investering in een aandeel.

Winstgroei (EPS-groei)

De winstgroei, of EPS-groei, is een maatstaf voor de groei van de winst per aandeel van een bedrijf over een bepaalde periode. Het helpt beleggers te bepalen of een bedrijf in staat is om zijn winst op lange termijn te laten groeien.

Schuldquote

De schuldquote is een financiële ratio die de totale schulden van een bedrijf uitdrukt als een percentage van het totale eigen vermogen. Het helpt beleggers te beoordelen hoeveel risico een bedrijf neemt door schulden aan te gaan en of het bedrijf in staat is om zijn schulden op lange termijn te beheren.

Kwalitatieve Analyse

Naast de kwantitatieve analyse van financiële statistieken en ratio's, is het belangrijk om ook kwalitatieve factoren te onderzoeken die van invloed kunnen zijn op de prestaties van een bedrijf. In deze paragraaf bespreken we vier belangrijke aspecten van kwalitatieve analyse, die essentieel zijn voor het begrijpen van de bredere context waarin een bedrijf opereert.

Bedrijfsmanagement

Het managementteam van een bedrijf speelt een cruciale rol in het bepalen van de strategie, het nemen van beslissingen en het sturen van de organisatie naar succes. Beleggers moeten de ervaring, reputatie en prestaties van het management evalueren om te beoordelen of zij in staat zijn om het bedrijf effectief te leiden en aandeelhouderswaarde te creëren.

Concurrentiepositie

Een sterk concurrentievoordeel kan een bedrijf helpen om marktaandeel te winnen, winstmarges te vergroten en groei op lange termijn te realiseren. Beleggers moeten de concurrentiepositie van een bedrijf beoordelen, door te kijken naar factoren zoals marktaandeel, merkwaarde, productdifferentiatie en toetredingsdrempels voor nieuwe concurrenten.

Industrie- en markttrends

Het begrijpen van de bredere industrie- en markttrends is essentieel om te bepalen of een bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van groeimogelijkheden en veranderende marktdynamiek. Beleggers moeten rekening houden met factoren zoals technologische ontwikkelingen, consumentenvoorkeuren, demografische veranderingen en economische cycli om te beoordelen hoe een bedrijf zich kan aanpassen en gedijen in de toekomst.

Regulering en overheidsbeleid

Overheidsbeleid en regelgeving kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfsvoering, winstgevendheid en groeipotentieel van een bedrijf. Beleggers moeten op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving in Nederland en andere markten waarin het bedrijf actief is, en beoordelen hoe deze factoren de concurrentiepositie en toekomstige prestaties van het bedrijf kunnen beïnvloeden.

Door aandacht te besteden aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren, kunnen beleggers een vollediger beeld krijgen van de onderliggende waarde en het groeipotentieel van een bedrijf. Dit stelt u in staat om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen en uw beleggingsstrategieën te optimaliseren.

Macro-economische Indicatoren

Bij het analyseren van beleggingsmogelijkheden is het belangrijk om niet alleen naar individuele bedrijven te kijken, maar ook naar de bredere macro-economische omgeving. Macro-economische indicatoren geven inzicht in de algemene economische situatie en kunnen helpen bij het identificeren van kansen en risico's voor beleggers. We bespreken vijf belangrijke macro-economische indicatoren die relevant zijn voor beleggers.

Inflatie

Inflatie is de mate waarin het algemene prijspeil van goederen en diensten in een economie stijgt. Een matige inflatie wordt meestal gezien als een teken van een gezonde economie, terwijl hoge inflatie of deflatie (dalende prijzen) problemen kunnen signaleren. Inflatie kan van invloed zijn op de koopkracht van consumenten, de winstmarges van bedrijven en de waarde van investeringen. In Nederland wordt de inflatie gemeten door het CBS met behulp van de consumentenprijsindex (CPI).

Werkloosheid

De werkloosheid is een belangrijke indicator van de gezondheid van de arbeidsmarkt en de economie als geheel. Een lage werkloosheid duidt op een sterke arbeidsmarkt, terwijl een hoge werkloosheid kan wijzen op economische problemen. Werkloosheid kan van invloed zijn op consumentenuitgaven, bedrijfsinvesteringen en overheidsbeleid. In Nederland wordt de werkloosheid gemeten door het CBS op basis van de internationale definitie van de International Labour Organization (ILO).

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Het bruto binnenlands product (BBP) is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd gedurende een bepaalde periode. Het BBP is een belangrijke maatstaf voor de omvang en groei van de economie. Een stijgend BBP duidt op economische groei, terwijl een dalend BBP op economische krimp wijst. In Nederland wordt het BBP berekend en gepubliceerd door het CBS.

Rentetarieven

Rentetarieven zijn de kosten van het lenen van geld en hebben een grote invloed op de economie. Centrale banken, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB), gebruiken rentetarieven als instrument om inflatie te beheersen en economische groei te stimuleren. Rentetarieven beïnvloeden de kosten van leningen voor consumenten en bedrijven, evenals de rendementen op spaar- en beleggingsproducten (rente op rente).

Valutakoersen

Valutakoersen zijn de wisselkoersen tussen verschillende valuta's en spelen een belangrijke rol in de internationale handel en investeringen. Fluctuaties in valutakoersen kunnen van invloed zijn op de winstgevendheid van bedrijven die internationaal actief zijn, evenals op de waarde van beleggingen in buitenlandse activa. Beleggers moeten rekening houden met valutakoersen, vooral als ze investeren in buitenlandse aandelen, obligaties of beleggingsfondsen.

Door aandacht te besteden aan macro-economische indicatoren, kunnen beleggers beter begrijpen hoe de bredere economische omgeving van invloed kan zijn op hun investeringen. Dit helpt hen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het aanpassen van hun beleggingsstrategieën aan veranderende marktomstandigheden.

Toepassen van Fundamentele Analyse in Beleggingsstrategieën

Fundamentele analyse is een krachtig hulpmiddel dat beleggers helpt bij het evalueren van bedrijven en het identificeren van aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. In deze paragraaf bespreken we vier populaire beleggingsstrategieën die fundamentele analyse gebruiken om betere beslissingen te nemen en superieure rendementen te genereren. Deze strategieën zijn waardebeleggen, groeibeleggen, dividendbeleggen en contrair beleggen.

Waardebeleggen

Waardebeleggen is een strategie waarbij beleggers op zoek gaan naar ondergewaardeerde aandelen met sterke fundamenten. Waardebeleggers gebruiken fundamentele analyse om bedrijven te identificeren die handelen tegen een prijs die lager is dan hun intrinsieke waarde. Ze geloven dat deze bedrijven op termijn hun werkelijke waarde zullen weerspiegelen, wat leidt tot aantrekkelijke rendementen. Enkele bekende waardebeleggers zijn Warren Buffett en Benjamin Graham.

Groeibeleggen

Groeibeleggen richt zich op bedrijven met een bovengemiddelde groei in omzet, winst of cashflow. Groeibeleggers gebruiken fundamentele analyse om bedrijven te identificeren die sneller groeien dan hun concurrenten of de markt als geheel. Ze zijn bereid om een premium te betalen voor deze aandelen, in de verwachting dat de groei zal aanhouden en de aandelenkoersen verder zullen stijgen. Enkele bekende groeibeleggers zijn Peter Lynch en Philip Fisher.

Dividendbeleggen

Dividendbeleggen is een strategie waarbij beleggers zich richten op bedrijven die regelmatig dividenden uitkeren. Dividendbeleggers gebruiken fundamentele analyse om bedrijven te vinden met een solide financiële positie, winstgevendheid en een geschiedenis van het uitkeren van stabiele of groeiende dividenden. Deze strategie is aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten uit hun beleggingen, naast mogelijke koerswinsten. Enkele bekende dividendbeleggers zijn John D. Rockefeller en John Neff.

Contrair beleggen

Contrair beleggen is een strategie waarbij beleggers tegengestelde posities innemen ten opzichte van de heersende marktconsensus. Contrair beleggers gebruiken fundamentele analyse om bedrijven te identificeren die tijdelijk uit de gratie zijn bij andere beleggers, maar nog steeds sterke onderliggende fundamenten hebben. Ze geloven dat deze bedrijven uiteindelijk zullen herstellen en bovengemiddelde rendementen zullen opleveren. Enkele bekende contrair beleggers zijn David Dreman en Howard Marks.

Door fundamentele analyse toe te passen in hun beleggingsstrategieën, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen en hun kansen op succes vergroten. Het kiezen van de juiste strategie hangt af van de individuele doelen, risicotolerantie en beleggingshorizon van elke belegger. Ongeacht de gekozen strategie, is het belangrijk om gedisciplineerd te blijven en voortdurend te monitoren en aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Fundamentele Analyse Tools en Bronnen voor Nederlandse Beleggers

Om succesvol te zijn met fundamentele analyse, is het belangrijk om toegang te hebben tot betrouwbare informatiebronnen en tools.

Financiële nieuwsbronnen

Het volgen van financieel nieuws is essentieel voor beleggers om op de hoogte te blijven van de laatste marktontwikkelingen, economische trends en bedrijfsnieuws. Enkele gerenommeerde financiële nieuwsbronnen voor Nederlandse beleggers zijn:

 • Het Financieele Dagblad (FD): Een toonaangevende Nederlandse zakelijke krant die dagelijks nieuws, analyses en achtergrondinformatie over economie, financiën en beleggen biedt.

 • RTL Z: Een Nederlandse zakelijke televisiezender en online nieuwsplatform dat zich richt op economie, financiën en beleggen.

 • IEX.nl: Een populair Nederlands beleggingsplatform dat financieel nieuws, analyses en beleggingsinformatie biedt.

Bedrijfsrapporten en jaarverslagen

Bedrijfsrapporten en jaarverslagen zijn waardevolle bronnen van informatie voor fundamentele analyse. Ze bevatten gedetailleerde financiële gegevens, bedrijfsstrategieën en managementcommentaar. Beleggers kunnen deze rapporten meestal vinden op de officiële websites van beursgenoteerde bedrijven onder de sectie "Investor Relations" of "Beleggersinformatie". Daarnaast kunnen jaarverslagen en andere officiële documenten worden gevonden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Analytische platforms en tools

Er zijn verschillende analytische platforms en tools beschikbaar voor Nederlandse beleggers om fundamentele analyse uit te voeren en hun beleggingsbeslissingen te ondersteunen. Enkele populaire opties zijn:

 • Morningstar: Een wereldwijd toonaangevend platform dat beleggingsonderzoek, ratings en tools biedt, waaronder gedetailleerde financiële gegevens en analyses van beursgenoteerde bedrijven.

 • Yahoo Finance: Een uitgebreid financieel platform dat nieuws, gegevens en tools biedt, waaronder financiële overzichten, historische koersinformatie en marktgegevens voor Nederlandse en internationale aandelen.

 • TradingView: Een krachtig en gebruiksvriendelijk platform dat beleggers helpt bij het analyseren van aandelen, indices en andere financiële instrumenten met behulp van interactieve grafieken, technische indicatoren en fundamentele gegevens.

Het gebruik van betrouwbare bronnen en tools voor fundamentele analyse stelt Nederlandse beleggers in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun beleggingsstrategieën te optimaliseren. Door voortdurend te leren en hun kennis en vaardigheden te verbeteren, kunnen beleggers hun kansen op succes vergroten. Hiervoor is Strategisch Beleggen natuurlijk een goede bron.

Fundamentele Analyse in Beleggen

Fundamentele analyse speelt een cruciale rol in het beleggingsproces en stelt beleggers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van gedegen onderzoek en inzicht in bedrijfsfundamenten. Door het uitvoeren van fundamentele analyse kunnen beleggers:

 1. Bedrijven identificeren met sterke financiële prestaties en aantrekkelijke groeivooruitzichten.

 2. Ondergewaardeerde aandelen ontdekken die mogelijk aantrekkelijke investeringsmogelijkheden bieden.

 3. Risico's beoordelen en beheren door een diepgaand inzicht in de bedrijfsactiviteiten en marktvoorwaarden.

 4. Een gediversifieerde en evenwichtige beleggingsportefeuille opbouwen die is afgestemd op hun persoonlijke doelen, risicotolerantie en beleggingshorizon.

Aanbevelingen voor succesvol beleggen

Om succesvol te zijn met fundamentele analyse en beleggen, raden we beleggers aan om:

 1. Voortdurend hun kennis en vaardigheden op het gebied van fundamentele analyse te verbeteren door het volgen van financieel nieuws, het lezen van bedrijfsrapporten en het gebruik van analytische platforms en tools.

 2. Gedisciplineerd en geduldig te blijven bij het uitvoeren van hun beleggingsstrategieën, en zich niet te laten leiden door emoties of markthypes.

 3. Regelmatig hun beleggingsportefeuille te evalueren en aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en persoonlijke doelen.

 4. Te overwegen om professioneel advies in te winnen indien nodig, bijvoorbeeld van een financieel adviseur of beleggingscoach.

Beleggen met Degiro
Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker

Veel gestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste financiële ratio's in fundamentele analyse?

Enkele van de belangrijkste financiële ratio's in fundamentele analyse zijn:

 1. Prijs/Winst-verhouding (P/E)

 2. Rendement op eigen vermogen (ROE)

 3. Prijs/Boekwaarde-verhouding (P/B)

 4. Schuld/Eigen vermogen-verhouding (D/E)

 5. Winstmarges

Hoe beoordeel ik de kwaliteit van het management van een bedrijf?

De kwaliteit van het management van een bedrijf kan worden beoordeeld door:

 1. Het analyseren van de ervaring en achtergrond van de leidinggevenden.

 2. Het evalueren van de strategische visie en het vermogen om deze uit te voeren.

 3. Het beoordelen van de financiële prestaties van het bedrijf onder het huidige management.

 4. Het onderzoeken van de communicatie met aandeelhouders en transparantie in rapportage.

Welke macro-economische indicatoren zijn belangrijk voor beleggers?

Belangrijke macro-economische indicatoren voor beleggers zijn onder andere:

 1. Bruto binnenlands product (BBP)

 2. Inflatie

 3. Werkloosheid

 4. Rentevoeten

 5. Handelsbalans

Hoe kan ik fundamentele analyse toepassen in mijn beleggingsstrategie?

Fundamentele analyse kan worden toegepast in uw beleggingsstrategie door:

 1. Het identificeren van bedrijven met sterke financiële prestaties en aantrekkelijke groeivooruitzichten.

 2. Het ontdekken van ondergewaardeerde aandelen die mogelijk aantrekkelijke investeringsmogelijkheden bieden.

 3. Het beoordelen en beheren van risico's door een diepgaand inzicht in de bedrijfsactiviteiten en marktvoorwaarden.

 4. Het opbouwen van een gediversifieerde en evenwichtige beleggingsportefeuille afgestemd op uw persoonlijke doelen, risicotolerantie en beleggingshorizon.

Welke tools en bronnen zijn beschikbaar voor Nederlandse beleggers om fundamentele analyse uit te voeren?

Enkele tools en bronnen beschikbaar voor Nederlandse beleggers om fundamentele analyse uit te voeren zijn:

 1. Het Financieele Dagblad (FD)

 2. RTL Z

 3. IEX.nl

 4. Morningstar

 5. Yahoo Finance

 6. TradingView

Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies.
Sluiten [x]
Tijdelijke kans - Profiteer nu van kennis van anderen en start met traden in grondstoffen als gas, olie en granen via het social trading netwerk van Etoro >>
Start nu met beleggen in commodities of aandelen via het Social trading netwerk van Etoro >>
Toch nu direct starten met beleggen in grondstoffen of aandelen via het social trading platform van Etoro?