Social trading met Etoro

Bepaal uw risicotolerantie

In de voorgaande stap heeft u bepaalt welke beleggingsdoelen u heeft. belegger u bent. Nu is het taak om helder te krijgen hoeveel risico u bereidt bent om te nemen. Risicotolerantie is een essentieel concept in de wereld van beleggen en speelt een cruciale rol bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Het verwijst naar de mate waarin een belegger bereid is om risico's te nemen bij het nastreven van financiële doelen en het genereren van rendement op hun beleggingen. Inzicht in uw risicotolerantie is belangrijk omdat het u helpt bij het kiezen van de juiste beleggingsstrategie en het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille die past bij uw financiële doelen, tijdshorizon en persoonlijke situatie.

Beleggen met Degiro

Er is een duidelijk verband tussen risicotolerantie en beleggingsresultaten. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het risico dat u bereid bent te nemen, hoe hoger het potentiële rendement op uw beleggingen. Echter, dit brengt ook een grotere kans op verlies met zich mee. Aan de andere kant, als u een lagere risicotolerantie heeft, zult u waarschijnlijk kiezen voor veiligere beleggingsopties met een lager rendementspotentieel. Het vinden van de juiste balans tussen risico en rendement is cruciaal voor het behalen van succes op de lange termijn in uw beleggingsstrategie.

Definitie van risicotolerantie

Risicotolerantie is de mate waarin een belegger bereid is om risico's te nemen bij het nastreven van financiële doelen en het genereren van rendement op hun beleggingen. Het is een belangrijk aspect van beleggen omdat het helpt bij het bepalen van de juiste beleggingsstrategie en het opbouwen van een portefeuille die past bij de individuele behoeften en omstandigheden van de belegger. Risicotolerantie kan worden onderverdeeld in drie belangrijke componenten: risicodraagkracht, risicobereidheid en risicoperceptie.

 1. Risicodraagkracht: Dit verwijst naar de financiële capaciteit van een belegger om risico's te dragen en mogelijke verliezen te absorberen. Risicodraagkracht wordt beïnvloed door factoren zoals inkomen, vermogen, financiële verplichtingen en tijdshorizon. Beleggers met een hogere risicodraagkracht kunnen zich over het algemeen veroorloven om meer risico's te nemen in hun beleggingsstrategie, terwijl beleggers met een lagere risicodraagkracht voorzichtiger moeten zijn.

 2. Risicobereidheid: Dit is het psychologische aspect van risicotolerantie en verwijst naar de mate waarin een belegger bereid is om risico's te nemen om hogere rendementen te behalen. Risicobereidheid wordt beïnvloed door persoonlijke factoren zoals persoonlijkheid, ervaring, kennis en emoties. Sommige beleggers zijn van nature meer risicozoekend, terwijl anderen risicomijdend zijn.

 3. Risicoperceptie: Dit is de manier waarop een belegger risico's inschat en begrijpt. Risicoperceptie kan variëren afhankelijk van de individuele kennis, ervaring en emotionele factoren. Een goede risicoperceptie helpt beleggers om realistische verwachtingen te hebben over de mogelijke uitkomsten van hun beleggingsbeslissingen en om beter geïnformeerde keuzes te maken.

Het is belangrijk om alle drie de componenten van risicotolerantie in overweging te nemen bij het bepalen van uw beleggingsstrategie en het opbouwen van uw portefeuille. Een goed begrip van uw risicodraagkracht, risicobereidheid en risicoperceptie stelt u in staat om beleggingsbeslissingen te nemen die passen bij uw unieke situatie en financiële doelen.

Factoren die risicotolerantie beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die de risicotolerantie van een belegger kunnen beïnvloeden. Deze factoren kunnen variëren van persoon tot persoon en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Hier zijn enkele van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op risicotolerantie:

 1. Persoonlijke financiële situatie: De financiële situatie van een belegger speelt een grote rol bij het bepalen van hun risicotolerantie. Factoren zoals inkomen, vermogen, financiële verplichtingen en tijdshorizon kunnen allemaal invloed hebben op de mate waarin een belegger bereid is om risico's te nemen. Over het algemeen geldt dat beleggers met een sterkere financiële positie en minder verplichtingen een hogere risicotolerantie hebben.

 2. Beleggingservaring en kennis: Beleggers met meer ervaring en kennis hebben vaak een beter inzicht in de risico's die gepaard gaan met beleggen en kunnen beter inschatten welke risico's ze bereid zijn te nemen. Dit kan leiden tot een hogere risicotolerantie. Aan de andere kant kunnen onervaren beleggers of beleggers met beperkte kennis over beleggen voorzichtiger zijn in hun benadering van risico.

 3. Leeftijd en levensfase: De leeftijd en levensfase van een belegger kunnen ook invloed hebben op hun risicotolerantie. Jongere beleggers hebben over het algemeen een langere tijdshorizon en kunnen zich meer risico's veroorloven, omdat ze meer tijd hebben om eventuele verliezen te herstellen. Naarmate beleggers ouder worden en dichter bij hun pensioen komen, neemt hun risicotolerantie vaak af, omdat ze hun vermogen willen beschermen en stabiliteit zoeken in hun beleggingsportefeuille.

 4. Persoonlijkheid en emotionele factoren: De persoonlijkheid en emotionele toestand van een belegger kunnen ook een rol spelen bij het bepalen van hun risicotolerantie. Sommige mensen zijn van nature meer risicozoekend, terwijl anderen risicomijdend zijn. Emoties zoals angst, hebzucht en overmoed kunnen ook invloed hebben op de bereidheid van een belegger om risico's te nemen.

Het is belangrijk om rekening te houden met al deze factoren bij het bepalen van uw risicotolerantie en het opstellen van een beleggingsstrategie die past bij uw unieke situatie en financiële doelen. Door uw risicotolerantie regelmatig te herzien en aan te passen aan veranderende omstandigheden, kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingsbeslissingen blijven aansluiten bij uw persoonlijke situatie en doelstellingen.

Het bepalen van uw risicotolerantie

Het bepalen van uw risicotolerantie is een essentiële stap bij het opstellen van een beleggingsstrategie die past bij uw unieke situatie en financiële doelen. Er zijn verschillende manieren om uw risicotolerantie te bepalen, zoals:

 1. Zelfevaluatie en vragenlijsten: Een manier om uw risicotolerantie te bepalen, is door uzelf vragen te stellen over uw financiële situatie, beleggingsdoelen, ervaring en persoonlijkheid. Er zijn ook veel online vragenlijsten en tools beschikbaar die u kunnen helpen bij het beoordelen van uw risicotolerantie. Deze vragenlijsten kunnen u begeleiden bij het overwegen van verschillende factoren die van invloed zijn op uw risicotolerantie, zoals uw inkomen, vermogen, leeftijd, beleggingservaring en persoonlijke voorkeuren.

 2. Gesprekken met financiële professionals: Een andere manier om uw risicotolerantie te bepalen, is door te praten met een financieel adviseur of planner. Deze professionals kunnen u helpen bij het evalueren van uw financiële situatie, het identificeren van uw beleggingsdoelen en het bepalen van uw risicotolerantie op basis van uw unieke omstandigheden. Ze kunnen ook advies geven over de meest geschikte beleggingsstrategieën en producten die passen bij uw risicotolerantie en doelen.

 3. Risicotolerantie en beleggingsprofielen: Op basis van uw risicotolerantie kunt u uw beleggingsprofiel bepalen, dat kan variëren van conservatief tot agressief. Hier zijn enkele algemene beleggingsprofielen:

  • Conservatief: Beleggers met een conservatief profiel zijn over het algemeen risicomijdend en geven de voorkeur aan beleggingen met een lager risico en stabiele rendementen, zoals obligaties en spaarrekeningen. Deze beleggers willen hun vermogen beschermen en zijn bereid lagere rendementen te accepteren in ruil voor meer zekerheid.

  • Gematigd: Gematigde beleggers zijn bereid om enig risico te nemen, maar willen nog steeds een zekere mate van stabiliteit in hun portefeuille. Ze kunnen kiezen voor een mix van aandelen, obligaties en andere beleggingen, met als doel een evenwicht te vinden tussen risico en rendement.

  • Groei: Groeigerichte beleggers zijn bereid om meer risico's te nemen in ruil voor potentieel hogere rendementen. Ze richten zich op beleggingen met een hoger groeipotentieel, zoals aandelen van snelgroeiende bedrijven of opkomende markten. Hoewel ze bereid zijn om meer risico's te nemen, willen ze nog steeds enige diversificatie in hun portefeuille om het risico te beheersen.

  • Agressief: Agressieve beleggers zijn bereid om aanzienlijke risico's te nemen in de hoop op hoge rendementen. Ze kunnen beleggen in speculatieve aandelen, opties, futures of andere risicovolle beleggingen. Deze beleggers zijn meestal bereid om aanzienlijke schommelingen in de waarde van hun portefeuille te accepteren in ruil voor de kans op aanzienlijke winsten.

Het is belangrijk om uw risicotolerantie regelmatig te herzien en aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals veranderingen in uw financiële situatie, leeftijd of beleggingsdoelen. Door uw risicotolerantie en beleggingsprofiel in lijn te houden met uw persoonlijke situatie en doelstellingen, kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingsbeslissingen blijven aansluiten bij uw behoeften en doelen.

Risicotolerantie en diversificatie

Diversificatie is een belangrijk aspect van beleggen, omdat het helpt om het risico van uw beleggingsportefeuille te spreiden en de impact van individuele beleggingen te verminderen. Het is nauw verbonden met uw risicotolerantie, omdat beleggers met verschillende risicotolerantieniveaus verschillende mate van diversificatie nodig hebben om hun risico in overeenstemming te brengen met hun persoonlijke voorkeuren en doelen.

Het belang van diversificatie in relatie tot risicotolerantie

Diversificatie is belangrijk omdat het u in staat stelt om uw risico te beheren zonder noodzakelijkerwijs in te boeten op uw potentiële rendement. Door uw beleggingen te spreiden over verschillende activaklassen, sectoren, geografische regio's en beleggingsstijlen, kunt u het risico dat uw portefeuille wordt beïnvloed door een enkele gebeurtenis of marktfactor, verminderen. Dit is vooral belangrijk voor beleggers met een lagere risicotolerantie, die hun vermogen willen beschermen en stabiliteit in hun portefeuille willen behouden.

Voorbeelden van gediversifieerde beleggingsportefeuilles voor verschillende risicotolerantieniveaus

 1. Conservatieve beleggingsportefeuille: Een conservatieve belegger met een lage risicotolerantie kan kiezen voor een portefeuille die voornamelijk bestaat uit obligaties en spaarrekeningen, met een klein percentage aandelen om enige groeipotentieel te bieden. Een voorbeeld van een conservatieve portefeuilleverdeling kan zijn:

  • 70% obligaties (overheids- en bedrijfsobligaties)
  • 20% aandelen (voornamelijk dividendbetalende, stabiele bedrijven)
  • 10% liquiditeit (spaarrekeningen, geldmarktfondsen)
 2. Gematigde beleggingsportefeuille: Een gematigde belegger met een gemiddelde risicotolerantie kan kiezen voor een evenwichtige portefeuille die bestaat uit zowel aandelen als obligaties, evenals enkele alternatieve beleggingen. Een voorbeeld van een gematigde portefeuilleverdeling kan zijn:

  • 50% aandelen (mix van groei- en dividendbetalende bedrijven)
  • 40% obligaties (overheids- en bedrijfsobligaties)
  • 10% alternatieve beleggingen (vastgoed, grondstoffen, hedgefondsen)
 3. Groeigerichte beleggingsportefeuille: Een groeigerichte belegger met een hogere risicotolerantie kan kiezen voor een portefeuille die voornamelijk bestaat uit aandelen, met een focus op bedrijven met een hoog groeipotentieel. Een voorbeeld van een groeigerichte portefeuilleverdeling kan zijn:

  • 80% aandelen (mix van groeibedrijven, opkomende markten en technologiebedrijven)
  • 15% obligaties (overheids- en bedrijfsobligaties)
  • 5% alternatieve beleggingen (vastgoed, grondstoffen, hedgefondsen)
 4. Agressieve beleggingsportefeuille: Een agressieve belegger met een zeer hoge risicotolerantie kan kiezen voor een portefeuille die voornamelijk bestaat uit speculatieve aandelen en andere risicovolle beleggingen. Een voorbeeld van een agressieve portefeuilleverdeling kan zijn:

  • 90% aandelen (speculatieve aandelen, opkomende markten, technologiebedrijven, biotechnologie)
  • 5% obligaties (hoogrentende bedrijfsobligaties)
  • 5% alternatieve beleggingen (cryptocurrencies, opties, futures)

Het is belangrijk om te onthouden dat deze voorbeelden slechts richtlijnen zijn en dat uw specifieke portefeuilleverdeling moet worden afgestemd op uw individuele risicotolerantie, beleggingsdoelen en tijdshorizon. Door regelmatig uw portefeuille te herzien en aan te passen aan veranderende omstandigheden, kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingsstrategie blijft aansluiten bij uw persoonlijke situatie en doelen.

Het belang van periodieke herziening van uw risicotolerantie

Het regelmatig herzien van uw risicotolerantie is cruciaal voor het behouden van een beleggingsstrategie die aansluit bij uw persoonlijke situatie en financiële doelen. Uw risicotolerantie kan in de loop van de tijd veranderen als gevolg van veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden, financiële doelen en marktomstandigheden. Door uw risicotolerantie periodiek te herzien en aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingsbeslissingen blijven aansluiten bij uw behoeften en doelen.

Veranderingen in persoonlijke omstandigheden en financiële doelen

Er zijn verschillende factoren die uw risicotolerantie kunnen beïnvloeden, zoals:

 • Leeftijd: Naarmate u ouder wordt en dichter bij uw pensioen komt, kan uw risicotolerantie afnemen, omdat u mogelijk minder tijd heeft om eventuele verliezen op de markt te herstellen en meer gericht bent op het behoud van uw vermogen.
 • Financiële situatie: Veranderingen in uw financiële situatie, zoals een toename van uw inkomen, het erven van geld of het verliezen van uw baan, kunnen van invloed zijn op uw risicotolerantie en de manier waarop u wilt beleggen.
 • Beleggingsdoelen: Als uw beleggingsdoelen veranderen, bijvoorbeeld omdat u een huis wilt kopen, een kind wilt grootbrengen of eerder met pensioen wilt gaan, kan dit van invloed zijn op uw risicotolerantie en de beleggingsstrategie die u wilt volgen.
 • Marktomstandigheden: Veranderingen in de economie en de financiële markten kunnen ook van invloed zijn op uw risicotolerantie, omdat u mogelijk meer of minder bereid bent om risico's te nemen, afhankelijk van de huidige marktomstandigheden.

Het aanpassen van uw beleggingsstrategie op basis van gewijzigde risicotolerantie

Als uw risicotolerantie verandert, is het belangrijk om uw beleggingsstrategie dienovereenkomstig aan te passen. Dit kan betekenen dat u uw portefeuille opnieuw moet balanceren om ervoor te zorgen dat de verdeling van uw beleggingen overeenkomt met uw nieuwe risicotolerantie. Enkele manieren om uw beleggingsstrategie aan te passen zijn:

 • Herbalanceren: Als uw risicotolerantie is veranderd, kunt u overwegen om uw portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen door de verdeling van uw beleggingen aan te passen. Dit kan betekenen dat u meer risicovolle beleggingen verkoopt en meer conservatieve beleggingen koopt, of vice versa, afhankelijk van uw nieuwe risicotolerantie.
 • Diversificatie: Als uw risicotolerantie is veranderd, kunt u overwegen om uw portefeuille verder te diversifiëren om het risico beter te beheren. Dit kan betekenen dat u belegt in een breder scala aan activaklassen, sectoren en geografische regio's, afhankelijk van uw nieuwe risicotolerantie.
 • Beleggingsproducten: U kunt ook overwegen om nieuwe beleggingsproducten te verkennen die beter passen bij uw veranderende risicotolerantie, zoals het investeren in indexfondsen, dividendbetalende aandelen of obligaties met een hoger rendement.

Het periodiek herzien van uw risicotolerantie en het aanpassen van uw beleggingsstrategie dienovereenkomstig helpt u om op koers te blijven om uw financiële doelen te bereiken en zorgt ervoor dat uw beleggingsbeslissingen blijven aansluiten bij uw persoonlijke situatie en doelen.

Veelgemaakte fouten bij het inschatten van risicotolerantie

Het correct inschatten van uw risicotolerantie is cruciaal voor het ontwikkelen van een beleggingsstrategie die aansluit bij uw persoonlijke situatie en doelen. Er zijn echter enkele veelvoorkomende fouten die beleggers maken bij het inschatten van hun risicotolerantie, zoals:

Over- of onderschatting van risicotolerantie

Een veelgemaakte fout is het over- of onderschatten van uw eigen risicotolerantie. Dit kan leiden tot een beleggingsstrategie die te agressief of te conservatief is voor uw werkelijke risicobereidheid. Enkele manieren om dit te voorkomen zijn:

 • Objectieve beoordeling: Gebruik objectieve vragenlijsten en tools om uw risicotolerantie te beoordelen, in plaats van te vertrouwen op uw eigen inschattingen.
 • Financieel advies: Overweeg om met een financieel adviseur te praten om een onafhankelijke beoordeling van uw risicotolerantie te krijgen en om u te helpen bij het ontwikkelen van een beleggingsstrategie die bij u past.

Het negeren van emotionele factoren en gedragsbiases

Emotionele factoren en gedragsbiases kunnen uw inschatting van uw risicotolerantie vertekenen en leiden tot slechte beleggingsbeslissingen. Enkele veelvoorkomende emotionele factoren en biases zijn:

 • Overmoed: Overmoedige beleggers overschatten vaak hun eigen vaardigheden en kennis, wat kan leiden tot een te hoge inschatting van hun risicotolerantie.
 • Verliesaversie: Beleggers met een sterke verliesaversie kunnen hun risicotolerantie onderschatten, omdat ze zich meer richten op het vermijden van verliezen dan op het behalen van winst.
 • Kuddegedrag: Beleggers kunnen hun risicotolerantie overschatten als ze anderen zien beleggen in risicovolle activa en zich laten meeslepen door de hype.

Om deze fouten te voorkomen, is het belangrijk om bewust te zijn van uw eigen emotionele neigingen en biases en te proberen objectieve beslissingen te nemen op basis van uw werkelijke risicotolerantie en financiële doelen.

Het niet regelmatig herzien van risicotolerantie

Zoals eerder besproken, is het belangrijk om uw risicotolerantie regelmatig te herzien, omdat deze in de loop van de tijd kan veranderen als gevolg van veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden en financiële doelen. Het niet regelmatig herzien van uw risicotolerantie kan leiden tot een beleggingsstrategie die niet langer aansluit bij uw behoeften en doelen.

Om deze fout te voorkomen, is het belangrijk om periodieke evaluaties van uw risicotolerantie in te plannen, bijvoorbeeld jaarlijks of wanneer er zich belangrijke veranderingen voordoen in uw persoonlijke situatie of financiële doelen. Door uw risicotolerantie regelmatig te herzien en uw beleggingsstrategie dienovereenkomstig aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingsbeslissingen blijven aansluiten bij uw persoonlijke situatie en doelen.

Bepaal nu uw risicotolerantie

Om succesvol te beleggen, is het belangrijk om uw risicotolerantie te bepalen en van daaruit een beleggingsstrategie op te stellen die bij u past. Overweeg bijvoorbeeld het gebruik van objectieve vragenlijsten en tools, of raadpleeg een financieel adviseur om een nauwkeurige inschatting van uw risicotolerantie te krijgen. Overweeg ook uw tijdshorizon in dit verhaal. Hier gaan we in de volgende stap dieper op in.

Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker
Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies.
Sluiten [x]
Tijdelijke kans - Profiteer nu van kennis van anderen en start met traden in grondstoffen als gas, olie en granen via het social trading netwerk van Etoro >>
Start nu met beleggen in commodities of aandelen via het Social trading netwerk van Etoro >>
Toch nu direct starten met beleggen in grondstoffen of aandelen via het social trading platform van Etoro?