Social trading met Etoro

Beleggingsstrategie

Voordat u gaat beginnen met beleggen is het verstandig om te kiezen voor een passende beleggingsstrategie en deze vervolgens ook aan te blijven hanteren. In dit artikel staat we  uitgebreid stil bij relevante zaken die betrekking hebben op het kiezen van een geschikte beleggingsstrategie: wat is een beleggingsstrategie en hoe bepaald u welke strategie voor uw situatie gaat werken.

Beleggen met Degiro

Het belang van een goede beleggingsstrategie

Het hebben van een goed doordachte beleggingsstrategie is cruciaal voor iedereen die zijn of haar financiële doelen wil bereiken. Een strategie stelt u in staat om gefocust en gedisciplineerd te blijven en helpt u om verstandige beslissingen te nemen in plaats van te worden geleid door emoties of impulsieve reacties op marktontwikkelingen. Bovendien helpt een beleggingsstrategie u om het juiste evenwicht te vinden tussen risico en rendement, zodat u uw financiële doelen kunt bereiken met een aanvaardbaar risiconiveau. Tot slot helpt een strategie u om uw portefeuille te diversifiëren en uw risico's te spreiden, waardoor u beter voorbereid bent op onverwachte gebeurtenissen en marktvolatiliteit. Kortom, een goede beleggingsstrategie is essentieel voor succes op de lange termijn in de wereld van beleggen.

Beleggingsstrategie bepalen

Er zijn verschillende beleggingsstrategieën die u kunt gebruiken om uw financiële doelen te bereiken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende strategieën:

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is een methode om de intrinsieke waarde van een belegging te bepalen door het bestuderen van de onderliggende financiële en economische factoren. Beleggers die fundamentele analyse gebruiken, kijken naar zaken zoals financiële rapporten, winstcijfers, marktsegmenten en macro-economische indicatoren om te bepalen of een belegging onder- of overgewaardeerd is. Fundamentele analyse kan worden gebruikt om individuele aandelen, obligaties, vastgoed en andere beleggingsproducten te evalueren.

Technische analyse

Technische analyse is een benadering die zich richt op het bestuderen van prijs- en handelsvolumegegevens om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Technische analisten, ook wel chartisten genoemd, gebruiken grafieken en technische indicatoren om patronen en trends te identificeren die kunnen wijzen op toekomstige koop- en verkoopmogelijkheden. Technische analyse wordt vaak gebruikt in combinatie met fundamentele analyse om een holistisch beeld te krijgen van een belegging.

Passief versus actief beleggen

Passief beleggen is een strategie waarbij beleggers proberen het rendement van een bepaalde marktindex te evenaren door te beleggen in indexfondsen of ETF's (Exchange Traded Funds) die de samenstelling van de index repliceren. Passief beleggen is over het algemeen goedkoper en minder tijdrovend dan actief beleggen, omdat het niet vereist dat beleggers voortdurend hun portefeuille aanpassen of individuele beleggingen analyseren.

Actief beleggen daarentegen houdt in dat beleggers, of de fondsbeheerders die namens hen werken, actief op zoek gaan naar beleggingsmogelijkheden om een hoger rendement te behalen dan de marktindex. Actief beleggen kan potentieel hogere rendementen opleveren, maar gaat meestal gepaard met hogere kosten en een groter risico.

Waardebeleggen versus groeibeleggen

Waardebeleggen is een strategie waarbij beleggers op zoek gaan naar ondergewaardeerde aandelen die handelen tegen een korting ten opzichte van hun intrinsieke waarde. Waardebeleggers geloven dat deze aandelen uiteindelijk zullen stijgen in waarde naarmate de markt hun werkelijke waarde erkent.

Groeibeleggen richt zich daarentegen op het investeren in bedrijven met een hoog groeipotentieel, zelfs als hun aandelen momenteel tegen een hoge waardering worden verhandeld. Groeibeleggers zijn bereid om meer te betalen voor aandelen van bedrijven die ze geloven dat sneller zullen groeien dan de rest van de markt.

Dividendbeleggen

Dividendbeleggen is een strategie waarbij beleggers zich richten op aandelen die regelmatig dividenden uitkeren. Dividenden zijn een manier voor bedrijven om hun winst te delen met aandeelhouders. Dividendbeleggers zoeken naar bedrijven met een solide financiële positie en een geschiedenis van het uitkeren van stabiele of groeiende dividenden. Deze strategie kan een gestage inkomstenstroom opleveren en kan helpen om het risico in een portefeuille te verminderen.

Risicomanagement

Risicomanagement is een cruciaal aspect van elke beleggingsstrategie en omvat het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die gepaard gaan met beleggen. Enkele veelvoorkomende risicomanagementtechnieken zijn diversificatie (het spreiden van beleggingen over verschillende activaklassen, sectoren en geografische regio's), het gebruik van stop-loss orders om verliezen te beperken en het periodiek herbalanceren van uw portefeuille om ervoor te zorgen dat het in lijn blijft met uw risicotolerantie en beleggingsdoelen. Door effectief risicomanagement toe te passen, kunt u uw beleggingsstrategie beschermen tegen onvoorziene marktschommelingen en uw langetermijndoelen bereiken.

Bepaal uw successtrategie: Stel een beleggingsplan op

Een goed beleggingsplan helpt u bij het bereiken van uw financiële doelen en het beheren van de risico's die gepaard gaan met beleggen. Hier zijn enkele belangrijke stappen om een effectief beleggingsplan op te stellen:

Het bepalen van uw beleggingsmix

De beleggingsmix is de verdeling van uw beleggingen over verschillende soorten activa, zoals aandelen, obligaties en contanten. Uw beleggingsmix moet worden bepaald op basis van uw risicotolerantie, beleggingshorizon en financiële doelen. Over het algemeen geldt dat hoe hoger uw risicotolerantie en hoe langer uw beleggingshorizon, hoe groter het percentage van uw portefeuille dat u in aandelen kunt beleggen, die doorgaans een hoger rendement en een hoger risico hebben. Omgekeerd, als u een lagere risicotolerantie heeft of een kortere beleggingshorizon, wilt u mogelijk een groter deel van uw portefeuille in obligaties en contanten aanhouden.

Asset allocatie

Asset allocatie is het proces van het verdelen van uw beleggingen over verschillende activaklassen om uw risico te beheren en uw rendementspotentieel te optimaliseren. Asset allocatie is gebaseerd op het idee dat verschillende activaklassen op verschillende manieren reageren op marktomstandigheden, en dat het spreiden van uw beleggingen over verschillende activaklassen kan helpen om uw portefeuille te beschermen tegen volatiliteit. Bij het bepalen van uw asset allocatie moet u rekening houden met uw risicotolerantie, beleggingshorizon en financiële doelen.

Diversificatie

Diversificatie is het spreiden van uw beleggingen over een breed scala aan activa, sectoren en geografische regio's om het risico te verminderen. Diversificatie helpt om het risico te beperken, omdat het onwaarschijnlijk is dat alle beleggingen tegelijkertijd slecht zullen presteren. Om uw portefeuille te diversifiëren, kunt u beleggen in verschillende soorten aandelen (bijv. waarde- en groeiaandelen), obligaties met verschillende looptijden en kredietkwaliteit, en internationale beleggingen die blootstelling bieden aan verschillende economieën en valuta's.

Periodieke evaluatie en aanpassing

Het is belangrijk om uw beleggingsplan regelmatig te evalueren en aan te passen om ervoor te zorgen dat het nog steeds in lijn is met uw financiële doelen, risicotolerantie en beleggingshorizon. Marktschommelingen en veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen leiden tot een verschuiving in uw asset allocatie en diversificatie. Door periodiek uw portefeuille te evalueren, kunt u eventuele onevenwichtigheden identificeren en aanpassingen maken om uw portefeuille weer in lijn te brengen met uw beleggingsplan. Dit kan ook het opnieuw balanceren van uw portefeuille omvatten, wat het proces is van het kopen of verkopen van activa om uw oorspronkelijke asset allocatie te herstellen.

Het monitoren van uw beleggingsportefeuille

Het regelmatig controleren en analyseren van uw beleggingsportefeuille is essentieel om ervoor te zorgen dat u op koers blijft om uw financiële doelen te bereiken en om eventuele problemen of kansen tijdig te identificeren. Hier zijn enkele aspecten om te overwegen bij het monitoren van uw beleggingsportefeuille:

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren zijn meetbare waarden die u kunt gebruiken om de prestaties van uw beleggingsportefeuille te beoordelen. Enkele veelgebruikte prestatie-indicatoren zijn:

 • Rendement: Het rendement van uw portefeuille is het percentage waarmee de waarde van uw beleggingen is toegenomen of afgenomen gedurende een bepaalde periode. U kunt het rendement van uw portefeuille vergelijken met uw verwachte rendement om te bepalen of u op koers bent om uw financiële doelen te bereiken.
 • Risico-gecorrigeerd rendement: Dit is een maatstaf voor het rendement van uw portefeuille in verhouding tot het risico dat u heeft genomen. Enkele veelgebruikte risico-gecorrigeerde rendementsmaatstaven zijn de Sharpe-ratio en de Sortino-ratio. Een hogere risico-gecorrigeerd rendement betekent dat u meer rendement behaalt voor elk eenheid van risico dat u neemt.

Risico-analyse

Risico-analyse omvat het evalueren van de risico's die gepaard gaan met uw beleggingsportefeuille en het nemen van passende maatregelen om deze risico's te beheren. Enkele aspecten van risico-analyse zijn:

 • Volatiliteit: Volatiliteit is een maatstaf voor de mate waarin de waarde van uw beleggingen fluctueert. Een hogere volatiliteit betekent dat uw portefeuille onderhevig is aan grotere prijsschommelingen, wat kan leiden tot een hoger risico. U kunt de volatiliteit van uw portefeuille meten met behulp van statistieken zoals de standaarddeviatie of de bèta.
 • Diversificatie: Het evalueren van de diversificatie van uw portefeuille omvat het controleren of uw beleggingen voldoende gespreid zijn over verschillende activaklassen, sectoren en geografische regio's. Een goed gediversifieerde portefeuille helpt om het risico te verminderen door de impact van slecht presterende beleggingen te beperken.

Benchmarking

Benchmarking is het proces van het vergelijken van de prestaties van uw beleggingsportefeuille met een relevante benchmark, zoals een marktindex of een vergelijkbare groep van beleggingen. Benchmarking kan u helpen om te bepalen of uw portefeuille beter of slechter presteert dan de markt als geheel of dan vergelijkbare beleggingen. Enkele veelgebruikte benchmarks zijn de S&P 500-index voor Amerikaanse aandelen, de MSCI World Index voor wereldwijde aandelen en de Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index voor obligaties.

Bij het monitoren van uw beleggingsportefeuille is het belangrijk om niet alleen te focussen op korte-termijn prestaties, maar ook op de langetermijndoelen en de strategie die u heeft opgesteld. Regelmatige evaluatie en aanpassing van uw portefeuille zorgen ervoor dat u op koers blijft om uw financiële doelen te bereiken en uw risico's effectief te beheren.

Belastingen en kosten

Bij het beheren van uw beleggingsportefeuille is het belangrijk om rekening te houden met de belastingen en kosten die van invloed kunnen zijn op uw rendement. Deze omvatten:

Belasting op beleggingsinkomsten

De belasting op beleggingsinkomsten varieert per land en kan van invloed zijn op uw rendement. Enkele veelvoorkomende vormen van belasting op beleggingsinkomsten zijn:

 • Dividendbelasting: Dit is de belasting die wordt geheven op dividendinkomsten die u ontvangt van aandelen die u bezit. Het tarief van de dividendbelasting kan variëren afhankelijk van uw fiscale woonplaats en het land waar het bedrijf dat het dividend uitkeert is gevestigd.
 • Kapitaalwinstbelasting: Dit is de belasting die wordt geheven op de winst die u maakt bij de verkoop van een belegging. Kapitaalwinstbelasting wordt doorgaans geheven op het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van de belegging. Het tarief van de kapitaalwinstbelasting kan variëren afhankelijk van uw fiscale woonplaats en de duur van uw belegging.

Transactiekosten

Transactiekosten zijn de kosten die u maakt bij het kopen en verkopen van beleggingen. Deze kosten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op uw rendement, vooral als u vaak handelt. Enkele veelvoorkomende transactiekosten zijn:

 • Handelscommissies: Dit zijn de kosten die u betaalt aan uw broker of handelsplatform voor het uitvoeren van een transactie. Handelscommissies kunnen variëren afhankelijk van de broker en het type belegging (bijvoorbeeld aandelen, obligaties of beleggingsfondsen).
 • Spread: Dit is het verschil tussen de bied- en laatprijs van een belegging. De spread is een impliciete kostenpost die u betaalt wanneer u een belegging koopt of verkoopt. Spreads kunnen variëren afhankelijk van de liquiditeit en volatiliteit van de belegging.

Beheerkosten

Beheerkosten zijn de kosten die worden geassocieerd met het beheren van uw beleggingsportefeuille. Deze kosten kunnen van invloed zijn op uw rendement en omvatten:

 • Fondsbeheerkosten: Dit zijn de kosten die u betaalt aan het beheer van een beleggingsfonds, zoals een beleggingsfonds of een exchange-traded fund (ETF). Fondsbeheerkosten worden meestal uitgedrukt als een percentage van het beheerde vermogen en worden automatisch verrekend met het rendement van het fonds.
 • Financieel advieskosten: Dit zijn de kosten die u betaalt aan een financieel adviseur voor het verstrekken van beleggingsadvies en het beheren van uw portefeuille. Financieel advieskosten kunnen variëren afhankelijk van de adviseur en de diensten die zij aanbieden en kunnen worden berekend als een vast bedrag, een percentage van het beheerde vermogen of een combinatie van beide.

Bij het beheren van uw beleggingsportefeuille is het belangrijk om rekening te houden met de belastingen en kosten die van invloed kunnen zijn op uw rendement en om strategieën te implementeren om deze kosten te minimaliseren waar mogelijk. Dit kan onder meer het kiezen van belastingefficiënte beleggingen, het minimaliseren van transactiekosten door minder vaak te handelen en het selecteren van fondsen met lage beheerkosten omvatten.

Tips en valkuilen

Bij het beleggen kunnen bepaalde valkuilen en veelvoorkomende fouten uw succes belemmeren. Hier zijn enkele tips voor succesvol beleggen en het vermijden van veelgemaakte fouten:

Veelvoorkomende fouten

 1. Emotioneel beleggen: Het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van emoties, zoals angst of hebzucht, kan leiden tot impulsieve beslissingen en slechte resultaten. Probeer rationeel en objectief te blijven bij het evalueren van beleggingen en het nemen van beslissingen.
 2. Niet diversifiëren: Het niet voldoende spreiden van uw beleggingen over verschillende activaklassen, sectoren en geografische regio's kan uw risico verhogen en uw rendement beperken. Zorg ervoor dat uw portefeuille goed gediversifieerd is om het risico van verlies te minimaliseren.
 3. Te veel handelen: Het frequent kopen en verkopen van beleggingen kan leiden tot hogere transactiekosten en belastingverplichtingen, wat uw rendement negatief kan beïnvloeden. Overweeg een langetermijnstrategie in plaats van te proberen de markt te timen.
 4. Onrealistische verwachtingen: Het hebben van onrealistische verwachtingen over het rendement van uw beleggingen kan leiden tot teleurstelling en slechte beslissingen. Wees realistisch over wat u kunt verwachten van uw beleggingsportefeuille en stel haalbare doelen.

Tips voor succesvol beleggen

 1. Ontwikkel een beleggingsplan: Een goed beleggingsplan helpt u uw financiële doelen, risicotolerantie en beleggingshorizon te definiëren. Dit kan u helpen bij het selecteren van geschikte beleggingen en het ontwikkelen van een strategie om uw doelen te bereiken.
 2. Onderzoek: Neem de tijd om grondig onderzoek te doen naar de beleggingen die u overweegt en zorg ervoor dat u een goed begrip heeft van de risico's en potentiële rendementen. Dit kan u helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en uw kans op succes te vergroten.
 3. Beleg regelmatig: Door regelmatig te beleggen, bijvoorbeeld door elke maand een vast bedrag te beleggen, kunt u profiteren van "euro-cost averaging". Dit kan u helpen om marktvolatiliteit te overwinnen en de impact van slechte timing te beperken.
 4. Herbalanceer uw portefeuille: Het periodiek herzien en aanpassen van uw beleggingsportefeuille kan u helpen om uw risico's te beheren en ervoor te zorgen dat uw portefeuille afgestemd blijft op uw beleggingsdoelen en risicotolerantie. Overweeg om uw portefeuille minstens één keer per jaar te herzien en aan te passen.
 5. Wees geduldig: Succesvol beleggen vereist vaak geduld en een langetermijnperspectief. Probeer niet te reageren op korte-termijn marktfluctuaties en blijf gefocust op uw langetermijndoelen en strategie.

Door al de reeds genoemde zaken tijdig te overzien vergroot u de kans van blijvend succes dankzij uw beleggingsstrategie.

Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker
Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies.
Sluiten [x]
Tijdelijke kans - Profiteer nu van kennis van anderen en start met traden in grondstoffen als gas, olie en granen via het social trading netwerk van Etoro >>
Start nu met beleggen in commodities of aandelen via het Social trading netwerk van Etoro >>
Toch nu direct starten met beleggen in grondstoffen of aandelen via het social trading platform van Etoro?