Social trading met Etoro

Beleggen in beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds is een actieve manier van beleggen, waarbij het beleggingsfonds kapitaal verzamelt van een groot aantal beleggers. Het fonds verdeelt dit vervolgens over een scala aan beleggingen. Het totaalbedrag, oftewel het vermogen van het fonds, wordt vervolgens gespreid over investeringen in aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta's of vastgoed. Doordat het fonds met het vermogen meerdere investeringen kan doen, wordt het risico in zekere zin gespreid en daarmee beperkt.

Snel beginnen met handelen? Dit zijn onze top broker keuzes:
Lage kosten en commissies Gebruiksvriendelijk platform Internationale markttoegang Uitgebreide educatieve bronnen
Onze score
Let op: beleggen gaat gepaard met risico’s, u kunt uw inleg (deels) verliezen.
Bekroonde klantenservice Diverse geavanceerde handelsplatformen & Uitgebreide investeringsmogelijkheden Trainingsmogelijkheden zodat u snel kunt leren hoe u de handelsdiensten van FXFlat optimaal gebruikt U kunt al vanaf 200 euro een account openen
Onze score
Lage kosten Veel rapportagemogelijkheden Online begeleiding voor (grote) traders
Onze score

Het beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsbeheerder die de marktontwikkelingen volgt en daarop weloverwogen keuzes maakt, waardoor de risico's beperkt blijven, in theorie. De fondsen specialiseren zich in welomschreven sectoren. Door hun ervaring en kennis trachten zij maximale winst te behalen. De fondsbeheerder kan doorgaans de beleggingen actief verkopen en kopen, om zo het rendementsdoel van het fonds na te streven én de index (benchmark) te verslaan. In dat geval doet het specifieke fonds het dus beter dan de index, wat ook een afspiegeling is van alle aandelen op de beurs.

Wat is een beleggingsfonds?

Het beleggingsfonds is eigenlijk net een onderneming waar u ook een aandeel van kunt kopen. Het fonds heeft een groot pakket aan verschillende aandelen of obligaties gekocht. Bij aanschaf van een aandeel van het fonds koopt u in essentie indirect de set aandelen die de 'onderneming' gekocht heeft. Het beleggingsfonds en meer concreet de fondsbeheerder doet feitelijk het werk voor u. Zo doet hij (en zijn team) het onderzoek naar potentieel en koopt/verkoopt de fondsmanager de aandelen. In feite wordt uw aandelenportefeuille beheerd door ervaren professionals.

Hoe werkt een beleggingsfonds?

Als u een aandeel van het fonds koopt, participeert u in het fonds en koopt u indirect de aandelen die het fonds gekocht heeft. De fondsbeheerder maakt op basis van marktonderzoek en analyses weloverwogen keuzes welke aandelen gekocht moeten worden. Elk beleggingsfonds investeert in andere sectoren. Zo kan er geïnvesteerd worden in aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta's en grondstoffen. Er is vaak sprake van een combinatie tussen de sectoren om zo de risico's te kunnen spreiden. Mocht het bijvoorbeeld slecht gaan met aandelen, maar goed gaan met grondstoffen, zoals goud en zilver (omdat beleggers daarop terug kunnen vallen), dan wordt het verlies van de aandelen als het ware rechtgetrokken.

Een beleggingsfonds neemt het werk voor u uit handen; het onderzoeken en handelen wordt door de fondsbeheerder gedaan. De fondsbeheerders onderzoeken en analyseren of de beleggingen rendement kunnen boeken en of de beleggingen goed beschermd zijn tegen risico's. Dit vergt kennis, ervaring en expertise waarvan u indirect gebruikmaakt. Dit resulteert er echter ook in dat u hierdoor geen vrijheid heeft om zelf beleggingen te kunnen kiezen die u succesvol acht.

Welke kosten zijn er bij beleggingsfondsen?

Een beleggingsfonds is een vrij actieve manier van beleggen. Er zijn om die reden kosten die vanwege het actief beleggen worden gemaakt. Er kunnen bij een beleggingsfonds twee kostenposten worden toegekend. De eerste kostenpost zijn eenmalige kosten die gemaakt worden bij het in- en uitstappen van het beleggingsfonds. Deze kosten worden betaald aan de bank.

De overige kostenpost betreft de beheerkosten van het fonds. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld het salaris van de fondsbeheerders, analisten, accounts, maar ook het verhandelen van de effecten. De kosten voor een beleggingsfonds liggen gemiddeld rond de 1,75%. Echter, bij sommige actieve fondsen kunnen de kosten oplopen tot 2,5%.

Wat is het beste beleggingsfonds?

Beleggingsfondsen kunnen worden onderverdeeld aan de hand van vier criteria, namelijk: open of closed end fondsen, beurs- en niet beursgenoteerde fondsen, kapitalisatie- of distributiefondsen en diverse beleggingsstijlen.

Elk type beleggingsfonds zal hieronder toegelicht worden, zodat u gemakkelijk kunt lezen welk type fonds het beste bij u aansluit.

Open of closed end fondsen

 • Open-end fonds
  Bij een open end fonds kunnen er meer aandelen uitgegeven worden bij toenemende vraag. Wanneer er per saldo vraag is voor de aandelen van het fonds, worden er extra aandelen uitgegeven. Als er echter meer aanbod dan vraag is, kan men de aandelen terugkopen. Door de speling tussen vraag en aanbod zal het fonds redelijk gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van het fonds. Bij een open end fonds kunnen de beleggers voor realistische en toegankelijke prijzen in- en uitstappen.
 • Closed-end fonds
  Bij een closed end fonds is het aantal participaties vooraf vastgesteld. Er kunnen dus geen extra aandelen uitgegeven of ingekocht worden. Hierdoor hangt de waarde van het aandeel af van de vraag en het aanbod binnen het beleggingsfonds. In de praktijk zijn de meeste beleggingsfondsen open-end.

Beurs- of niet beursgenoteerde fondsen

Er zijn zowel beurs- als niet beursgenoteerde fondsen. Of het fonds wel of niet beursgenoteerd is, heeft alleen invloed op de verhandelbaarheid van de aandelen. Als u wilt beleggen in een beursgenoteerd fonds, kunt u bij vrijwel elke bank en broker terecht. Als u echter in een niet beursgenoteerd fonds wilt beleggen, kunt u naar alle waarschijnlijkheid alleen bij het betreffende fonds terecht.

Kapitalisatie- of distributiefondsen

Bij een beleggingsfonds kunnen de beleggers dividend ontvangen. Wat er met het dividend gebeurt, bepaalt of het gaat om een kapitalisatie- of een distributiefonds.

 • Kapitalisatiefonds 'acc'
  Bij een kapitalisatiefonds wordt het dividend herbelegd, waardoor het kapitaal van het fonds groeit. Pas bij verkoop van het aandeel zul jij dus de opbrengsten ervaren. Voor de belegger die op lange termijn vermogen op wil bouwen is een kapitalisatiefonds uiterst geschikt. Daarbij hoeft er bij een kapitalisatiefonds geen rekening gehouden worden met heffingen die op het dividend ingehouden worden.
 • Distributiefonds 'inc'
  Bij een distributiefonds wordt het dividend gedistribueerd. Het fonds keert dan, afhankelijk van het fonds, elk kwartaal of elk jaar het dividend uit aan haar investeerders. Het dividend bestaat dan uit de opbrengsten die het fonds oplevert. Zo kan het dividend bestaan uit dividend van aandelen of obligaties, of huur van onroerend goed.

De beleggingsstijl van een beleggingsfonds

Beleggingsfondsen specialiseren zich doorgaans in verschillende onderdelen. Zo zijn er fondsen die zich specialiseren door in één bepaald onderdeel te investeren, zoals aandelen, obligaties of vastgoed. Er zijn echter ook fondsen die in meerdere onderdelen investeren om zo het risico te kunnen spreiden. Daarbij geldt: hoe meer het fonds zich specialiseert, hoe hoger de beheerskosten zijn. De fondsen kunnen beleggen in onderdelen uit verschillende regio's van de wereld. Zo kunnen er beleggingen gedaan worden in bijvoorbeeld het Verre Oosten of Zuid-Amerika.

Meest voorkomende beleggingsfondsen:

 • Aandelenfonds
  Een aandelenfonds investeert het fonds alleen in aandelen. Dit kunnen aandelen zijn van nieuwe bedrijven, grote of kleine bedrijven of zelfs multinationals.
 • Vastgoedfonds
  Vastgoedfondsen beleggen in vastgoed. De verhuur- en verkoopwinst van het vastgoed is het rendement uit de fondsen.
 • Obligatiefonds
  Een obligatiefonds belegt in obligaties. Op de einddatum wordt er een vast rendement verschaft. De obligaties van overheden gaan vaak gepaard met lage risico's.
 • Mixfonds
  Een mixfonds is een  beleggingsfonds dat investeren in de verschillende beleggingsproducten. Door het verspreiden van het kapitaal wordt getracht het risico in zekere zin te beperken.

Waarom beleggen in een beleggingsfonds?

Het participeren in een beleggingsfonds is voor elke belegger anders. Beleggingsfondsen zijn doorgaans een goede en gemakkelijke manier van beleggen. Zo kunt u met beperkte tijd en onvoldoende kennis een goed opgebouwde portefeuille 'aanschaffen'. Uw portefeuille wordt dan beheerd door deskundige fondsbeheerders die ernaar streven dat uw portefeuille rendement oplevert. Doe altijd vantevoren onderzoek naar de staat van dienst van een beleggingsfonds om een optimale keuze te maken.

Voordelen van een beleggingsfonds

 • Deskundigheid
  Beleggers die in een beleggingsfonds investeren, profiteren van de deskundigheid van de fondsbeheerders en analisten. De fondsbeheerders zullen met deze deskundigheid weloverwogen keuzes proberen te maken om zo de index te kunnen verslaan.
 • Klein beginnen? Dat kan natuurlijk!
  Een misvatting is dat een beleggingsfonds doorgaans alleen voor de grote investeerders is bedoeld die meer dan 10.000 of zelfs 50.000 euro investeren. De 'kleine beleggers' kunnen echter uitstekend bij een beleggingsfonds terecht! Zo kunt u met een investering van €50,- al participeren in uw eigen beleggingsfonds.
 • In één aankoop een gespreide effectenportefeuille
  Bij het participeren in een beleggingsfonds kunt u in één aankoop een goed gevulde en gespreide effectenportefeuille 'aanschaffen'. Het spreiden van aandelen is essentieel om het risico te beperken. Zo kan het ene aandeel zakken, terwijl andere juist stijgen. De portefeuille wordt dan 'rechtgetrokken'.
 • Gemak
  Een belangrijk voordeel van een beleggingsfonds is het gemak. Op de aanschaf na hoeft de belegger vrijwel niets doen. Het onderzoeken en daar naar handelen doet de fondsbeheerder. Het onderzoek en handelen kan erg veel tijd kosten, zeker voor beginners.

Nadelen van een beleggingsfonds

 • Hogere kosten
  De kosten van een beleggingsfonds zijn lager dan wanneer u zelf een gespreide portefeuille opzet. Echter, een beleggingsfonds is door de lopende kosten (beheer-, administratie- en marketingkosten) een vrij dure beleggingsmethode. De totale kosten worden van het rendement afgeschreven. De totale kosten zijn een belangrijke beslisfactor voor het uiteindelijke rendement. Een tip van Strategisch Beleggen is om vooraf goed onderzoek te doen naar de kosten van het fonds. Beleggingsfondsen zijn verplicht om EBI (essentiële beleggersformatie) te tonen: hier worden de kosten en risico's toegelicht.  Een gemiddeld percentage van kosten is 1,5%. Wanneer het percentage bij een organisatie hier ver boven ligt, is de kans aannemelijk dat er ergens een alternatief te vinden is met een lager percentage.
 • Niets zelf bepalen
  Het participeren in een beleggingsfonds brengt veel voordelen met zich mee. Zo koopt u in feite de deskundigheid en ervaren van de fondsbeheerders. Dit kan echter ook een nadeel met zich meebrengen. Door het investeren in een beleggingsfonds ontneemt u zichzelf de vrijheid van handelen. De beleggingen worden immers voor u uitgekozen. Mocht u het niet eens zijn met de fondsbeheerder, dan kunt u hier weinig aan doen.
 • ETF of beleggingsfonds
  De concurrentie tussen het passief investeren en het actief investeren woedt al tijden voort. Beide bieden voordelen en nadelen. Voordat u belegt, dient u onderzoek te doen naar wat beter bij u past. Een gegeven feit is dat 80% van de beleggingsfondsen de index niet weet te verslaan. De toenemende populariteit van actief beleggen is in feite een stimulans voor de beleggingsfondsen de index te verslaan en om als fonds en belegger nog kritischer te worden. Na verloop van tijd zullen alleen de beste beleggingsfondsen overblijven.  

Wat past het beste bij mij?

In dit artikel heeft u alles gelezen over beleggingsfondsen, waardoor u kunt bepalen wat voor soort beleggingsfonds bij u past. Gebnruik de vergelijker en selecteer brokers voor fondsbeleggen om een keuze te maken. Er zijn buiten beleggingsfondsen echter ook diverse alternatieven. Zo kunt u natuurlijk zelf beleggen door zelf onderzoek te doen en daarop weloverwogen keuzes te maken. Bij een beleggingsfonds wordt dit alles voor u gedaan.

Een andere populaire keuze naast beleggingsfondsen is het passief beleggen in indexfondsen (ETF). U kunt hier een diepgaand artikel lezen over wat een ETF is en hoe u hierin kunt beleggen. Daarop kunt u een weloverwogen keuze maken en beginnen met beleggen.

Hoe en waar koopt u een beleggingsfonds?

Zoals eerder vermeld zijn er beursgenoteerde beleggingsfondsen en niet beursgenoteerde beleggingsfondsen. Een beursgenoteerd beleggingsfonds zult u bij vrijwel alle banken en brokers kunnen aankopen. Een niet beursgenoteerd beleggingsfonds kunt u alleen aankopen door het bij het desbetreffende beleggingsfonds aan te schaffen. Het aankopen van het fonds zal per telefoon, online of aan de balie kunnen. Banken en fondsaanbieders hebben vaak een speciaal telefoonnummer hiervoor.

Een andere mogelijkheid is om het online aan te kopen. Er zijn meerdere beleggingssites waar fondsen aangeboden en verhandeld worden. De kosten zijn vaak lager via het internet. Daarbij zijn er ook online 'fondsenmarkten'. Dit zijn online platformen waar honderden fondsen aangeboden worden. In sommige gevallen zijn de fondsmarkten onafhankelijk, maar in de meeste gevallen zijn de fondsmarkten een dochteronderneming van een fonds of bank. Een voorbeeld van brokers waar u in niet beursgenoteerde beleggingsfondsen kunt investeren zijn Brand New Day (met name gespecialiseerd in pensioen beleggen) en Fitvermogen. Fitvermogen is onderdeel van NN Group N.V..

Beleggen met Degiro
Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker
Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies.
Sluiten [x]
Tijdelijke kans - Profiteer nu van kennis van anderen en start met traden in grondstoffen als gas, olie en granen via het social trading netwerk van Etoro >>
Start nu met beleggen in commodities of aandelen via het Social trading netwerk van Etoro >>
Toch nu direct starten met beleggen in grondstoffen of aandelen via het social trading platform van Etoro?