Social trading met Etoro

Portefeuilleconstructie

Portefeuilleconstructie is het proces van het selecteren en combineren van verschillende beleggingsinstrumenten om een gediversifieerde en veerkrachtige beleggingsportefeuille te creëren die is afgestemd op uw persoonlijke financiële doelen, risicotolerantie en beleggingshorizon. Een goed geconstrueerde portefeuille helpt u om risico's te beheren, rendementen te optimaliseren en uw financiële doelen op een verantwoorde en duurzame manier te bereiken.

Beleggen met Degiro

Gediversifieerde beleggingsportefeuilles op basis van verschillende criteria

Het samenstellen van een gediversifieerde beleggingsportefeuille is de volgende stap voor het behalen van uw financiële doelen en het beheren van risico's. We laten u nu zien hoe u een gediversifieerde portefeuille kunt samenstellen op basis van verschillende criteria, zoals risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen. We geven daarom voorbeeldportefeuilles voor verschillende soorten beleggers en doelen. Disclaimer: Dit zijn per definitie geen beleggingsadviezen, maar dienen slechts als voorbeeld om te laten zien hoe een beleggingsportefeuille eruit op basis van aangegeven criteria zou kunnen zien!

Verschillende risicotolerantieniveaus

Risicotolerantie is het vermogen en de bereidheid van een belegger om risico's te accepteren in ruil voor potentieel hogere rendementen. Beleggers kunnen worden gecategoriseerd als conservatief, gematigd of agressief, afhankelijk van hun risicotolerantie. Een gediversifieerde portefeuille moet rekening houden met deze risicotolerantieniveaus om te zorgen voor een geschikte balans tussen risico en rendement.

Voorbeeldportefeuilles voor conservatieve, gematigde en agressieve beleggers

 1. Conservatieve beleggers hebben een lage risicotolerantie en geven de voorkeur aan beleggingen die hun kapitaal beschermen en stabiele inkomsten genereren. Een voorbeeldportefeuille voor conservatieve beleggers kan bestaan uit:

  • 70% obligaties (bijv. staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid)

  • 20% aandelen (bijv. aandelen van grote, gevestigde bedrijven met een stabiel dividendbeleid)

  • 10% cash of geldmarktfondsen

 2. Gematigde beleggers hebben een gemiddelde risicotolerantie en zoeken naar een evenwicht tussen kapitaalbehoud, inkomsten en groei. Een voorbeeldportefeuille voor gematigde beleggers kan bestaan uit:

  • 50% aandelen (bijv. een mix van groei- en waardeaandelen, zowel grote als middelgrote bedrijven)

  • 40% obligaties (bijv. een combinatie van staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties)

  • 10% alternatieve beleggingen (bijv. vastgoed, grondstoffen of hedgefondsen)

 3. Agressieve beleggers hebben een hoge risicotolerantie en zijn bereid om meer risico's te nemen in ruil voor potentieel hogere rendementen. Een voorbeeldportefeuille voor agressieve beleggers kan bestaan uit:

  • 80% aandelen (bijv. een mix van groei- en waardeaandelen, inclusief small-cap en opkomende markten)

  • 15% obligaties (bijv. hoogrentende obligaties en converteerbare obligaties)

  • 5% alternatieve beleggingen (bijv. private equity, cfd's, venture capital of cryptocurrency)

Beleggingsdoelstellingen

Beleggingsdoelstellingen zijn de financiële doelen die u wilt bereiken met uw beleggingsportefeuille. Deze doelstellingen kunnen variëren, zoals het sparen voor pensioen, het financieren van de opleidingskosten van uw kinderen of het opbouwen van een financiële reserve. Uw beleggingsportefeuille moet worden afgestemd op uw specifieke doelstellingen om ervoor te zorgen dat u voldoende vermogen opbouwt om deze doelen te bereiken.

Voorbeeldportefeuilles voor pensioensparen en opleidingskosten

 1. Pensioensparen: Het opbouwen van een pensioenportefeuille vereist een langetermijnbenadering en een focus op groei en inkomsten. Een voorbeeldportefeuille voor pensioensparen kan bestaan uit:

  • 60% aandelen (bijv. een mix van groei- en waardeaandelen, zowel binnenlandse als internationale bedrijven)

  • 30% obligaties (bijv. staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties)

  • 10% alternatieve beleggingen (bijv. vastgoed, grondstoffen of hedgefondsen)

  Naarmate u dichter bij uw pensioenleeftijd komt, kunt u de allocatie van aandelen geleidelijk verminderen en meer obligaties en cash toevoegen om het risico te beperken en de stabiliteit van uw portefeuille te vergroten.

 2. Opleidingskosten: Het sparen voor opleidingskosten vereist een kortere beleggingshorizon en een focus op kapitaalbehoud en groei. Een voorbeeldportefeuille voor opleidingskosten kan bestaan uit:

  • 40% aandelen (bijv. aandelen van grote, gevestigde bedrijven met een stabiel dividendbeleid)

  • 50% obligaties (bijv. staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid)

  • 10% cash of geldmarktfondsen

  Naarmate de opleidingskosten dichterbij komen, kunt u de allocatie van aandelen verminderen en meer obligaties en cash toevoegen om het risico te beperken en de stabiliteit van uw portefeuille te vergroten.

Door uw beleggingsportefeuille af te stemmen op uw risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen, kunt u een gediversifieerde portefeuille samenstellen die u is afgestemd op uw unieke behoeften en financiële doelen.

Beleggingshorizon

Beleggingshorizon verwijst naar de periode waarin u van plan bent om uw beleggingen aan te houden voordat u het geld nodig heeft. Beleggers met een lange beleggingshorizon kunnen doorgaans meer risico's nemen, terwijl beleggers met een korte beleggingshorizon voorzichtiger moeten zijn om kapitaalbehoud te waarborgen.

Voorbeeldportefeuilles voor lange en korte termijn beleggingshorizon

 1. Lange termijn beleggingshorizon: Beleggers met een lange beleggingshorizon kunnen zich meer richten op groei en potentieel hogere rendementen. Een voorbeeldportefeuille voor een lange termijn beleggingshorizon kan bestaan uit:

  • 70% aandelen (bijv. een mix van groei- en waardeaandelen, inclusief small-cap en opkomende markten)

  • 25% obligaties (bijv. hoogrentende obligaties en converteerbare obligaties)

  • 5% alternatieve beleggingen (bijv. private equity, venture capital of cryptocurrency)

 2. Korte termijn beleggingshorizon: Beleggers met een korte beleggingshorizon moeten zich meer richten op kapitaalbehoud en stabiliteit. Een voorbeeldportefeuille voor een korte termijn beleggingshorizon kan bestaan uit:

  • 30% aandelen (bijv. aandelen van grote, gevestigde bedrijven met een stabiel dividendbeleid)

  • 60% obligaties (bijv. staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid)

  • 10% cash of geldmarktfondsen

Liquiditeitsbehoeften

Liquiditeitsbehoeften verwijzen naar de mate waarin u toegang moet hebben tot uw beleggingsfondsen voor onverwachte uitgaven of korte termijn doelen. Beleggers met hoge liquiditeitsbehoeften moeten hun portefeuille zo samenstellen dat ze snel en eenvoudig toegang hebben tot hun geld zonder aanzienlijke verliezen te lijden.

Voorbeeldportefeuilles voor hoge en lage liquiditeitsbehoeften

 1. Hoge liquiditeitsbehoeften: Beleggers met hoge liquiditeitsbehoeften moeten zich richten op beleggingen die gemakkelijk en snel kunnen worden omgezet in contanten. Een voorbeeldportefeuille voor hoge liquiditeitsbehoeften kan bestaan uit:

  • 20% aandelen (bijv. aandelen van grote, gevestigde bedrijven met een stabiel dividendbeleid)

  • 50% obligaties (bijv. staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid)

  • 30% cash of geldmarktfondsen

 2. Lage liquiditeitsbehoeften: Beleggers met lage liquiditeitsbehoeften kunnen zich meer richten op groei en potentieel hogere rendementen, aangezien ze minder snel toegang tot hun geld nodig hebben. Een voorbeeldportefeuille voor lage liquiditeitsbehoeften kan bestaan uit:

  • 70% aandelen (bijv. een mix van groei- en waardeaandelen, inclusief small-cap en opkomende markten)

  • 25% obligaties (bijv. hoogrentende obligaties en converteerbare obligaties)

  • 5% alternatieve beleggingen (bijv. private equity, venture capital of cryptocurrency)

Fiscale overwegingen

Fiscale overwegingen zijn belangrijk bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille, aangezien verschillende beleggingen verschillende fiscale gevolgen kunnen hebben. Door fiscaal-efficiënte beleggingen op te nemen in uw portefeuille, kunt u uw belastingdruk verminderen en uw nettorendement verhogen.

Voorbeeldportefeuilles met fiscaal-efficiënte beleggingen

 1. Belastingvrije obligaties: In Nederland zijn bepaalde staatsobligaties, zoals Nederlandse staatsobligaties, vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Het opnemen van deze obligaties in uw portefeuille kan u helpen om uw belastingdruk te verminderen.

 2. Beleggingsfondsen en ETF's: Beleggingsfondsen en ETF's kunnen fiscaal-efficiënt zijn, omdat ze doorgaans lagere dividenduitkeringen hebben dan individuele aandelen. Bovendien kunnen beleggers profiteren van het fiscale voordeel van deelnemingsvrijstelling, waardoor de belasting op ontvangen dividenden en gerealiseerde koerswinsten wordt verminderd of geëlimineerd.

 3. Fiscaal gunstige beleggingsproducten: In Nederland zijn er bepaalde beleggingsproducten, zoals groene beleggingen en sociaal-ethische beleggingen, die in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Door deze beleggingen op te nemen in uw portefeuille, kunt u profiteren van belastingvoordelen en tegelijkertijd bijdragen aan duurzame en maatschappelijk verantwoorde doelen.

Door rekening te houden met uw beleggingshorizon, liquiditeitsbehoeften en fiscale overwegingen bij het samenstellen van uw beleggingsportefeuille, kunt u een strategie ontwikkelen die is afgestemd op uw unieke situatie en financiële doelen.

We raden u u aan om zorgvuldig te overwegen welke beleggingsproducten en strategieën het beste passen bij uw unieke omstandigheden. Houd rekening met fiscale overwegingen en maak gebruik van de waardevolle hulpmiddelen en informatie die beschikbaar zijn op onze website. En vraag eventueel hulp van een professional. Zo kunt u weloverwogen beslissingen nemen en een veerkrachtige portefeuille opbouwen die u helpt uw vermogen op een verantwoorde manier te laten groeien.

Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker

Veel gestelde vragen

Hoe stel ik een gediversifieerde beleggingsportefeuille samen?

Een gediversifieerde beleggingsportefeuille samenstellen betekent het spreiden van uw investeringen over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en cash. Dit helpt om het risico te verminderen en de kans op betere rendementen te vergroten. Om een gediversifieerde portefeuille samen te stellen, kunt u:

 1. Uw risicotolerantie en beleggingsdoelen bepalen.
 2. Verschillende beleggingscategorieën en -instrumenten onderzoeken.
 3. Een passende assetallocatie kiezen op basis van uw risicotolerantie en doelen.
 4. Regelmatig uw portefeuille evalueren en aanpassen indien nodig.
Welke factoren moet ik overwegen bij het kiezen van beleggingsinstrumenten?

Bij het kiezen van beleggingsinstrumenten moet u rekening houden met:

 1. Risico: Begrijp het risiconiveau van elk beleggingsinstrument en hoe het past bij uw risicotolerantie.
 2. Rendement: Overweeg het potentiële rendement van elk instrument en hoe het uw beleggingsdoelen ondersteunt.
 3. Kosten: Houd rekening met de kosten van elk instrument, zoals transactiekosten, beheerkosten en belastingen.
 4. Liquiditeit: Kies instrumenten die passen bij uw liquiditeitsbehoeften en de mogelijkheid om uw investeringen snel in contanten om te zetten.
Hoe kan ik mijn risicotolerantie bepalen bij het samenstellen van een portefeuille?

Uw risicotolerantie is uw vermogen om risico's te accepteren en te dragen bij het beleggen. Om uw risicotolerantie te bepalen, kunt u:

 1. Uw financiële situatie en doelen evalueren.
 2. Uw beleggingshorizon in overweging nemen.
 3. Uw emotionele reactie op marktschommelingen en verliezen inschatten.
 4. Eventueel een risicotolerantie-vragenlijst invullen om uw risicoprofiel te bepalen.
Wat zijn de belangrijkste beleggingscategorieën voor assetallocatie?

De belangrijkste beleggingscategorieën voor assetallocatie zijn:

 1. Aandelen: Aandelen vertegenwoordigen eigendom in een bedrijf en kunnen groei en inkomen bieden.
 2. Obligaties: Obligaties zijn schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven of overheden die rente en kapitaalbehoud bieden.
 3. Vastgoed: Vastgoedbeleggingen omvatten directe eigendom en vastgoedfondsen, en kunnen zowel inkomen als waardegroei bieden.
 4. Cash en cash-equivalenten: Dit zijn laag-risico en liquide beleggingen, zoals spaarrekeningen en geldmarktfondsen.
Hoe kan ik mijn beleggingsportefeuille optimaliseren op basis van mijn beleggingsdoelstellingen en -horizon?

Om uw beleggingsportefeuille te optimaliseren op basis van uw doelstellingen en horizon, kunt u:

 1. Uw beleggingsdoelen en horizon duidelijk definiëren.
 2. Een passende assetallocatie kiezen op basis van uw risicotolerantie en doelen.
 3. Gediversifieerde beleggingsinstrumenten selecteren die passen bij uw doelen en horizon.
 4. Regelmatig uw portefeuille evalueren en aanpassen om ervoor te zorgen dat u op koers blijft om uw doelen te bereiken.
Wat zijn de fiscale overwegingen bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille?

Fiscale overwegingen bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille omvatten:

 1. Belasting op vermogenswinst: Overweeg de belasting op gerealiseerde winsten bij de verkoop van beleggingen.
 2. Dividendbelasting: Houd rekening met de belasting op uitgekeerde dividenden.
 3. Fiscaal gunstige beleggingsproducten: Overweeg beleggingsproducten met belastingvoordelen, zoals groene beleggingen en sociaal-ethische beleggingen.
 4. Vermogensrendementsheffing: Houd rekening met de vermogensrendementsheffing op uw beleggingen.
Hoe kan ik mijn liquiditeitsbehoeften in evenwicht brengen met mijn beleggingsstrategie?

Om uw liquiditeitsbehoeften in evenwicht te brengen met uw beleggingsstrategie, kunt u:

 1. Uw liquiditeitsbehoeften en -doelen beoordelen.
 2. Een noodfonds opbouwen om onverwachte uitgaven op te vangen.
 3. Beleggingen kiezen die passen bij uw liquiditeitsbehoeften, zoals cash, geldmarktfondsen of kortlopende obligaties.
 4. Uw portefeuille regelmatig evalueren en aanpassen om ervoor te zorgen dat uw liquiditeitsbehoeften worden gedekt.
Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies.
Sluiten [x]
Tijdelijke kans - Profiteer nu van kennis van anderen en start met traden in grondstoffen als gas, olie en granen via het social trading netwerk van Etoro >>
Start nu met beleggen in commodities of aandelen via het Social trading netwerk van Etoro >>
Toch nu direct starten met beleggen in grondstoffen of aandelen via het social trading platform van Etoro?