Social trading met Etoro

Technische analyse

Technische analyse is een methode die beleggers gebruiken om de toekomstige prijsbewegingen van financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties en valuta's, te voorspellen. Dit gebeurt door het bestuderen van historische prijsgegevens en marktstatistieken. In tegenstelling tot fundamentele analyse, die zich richt op de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf, richt technische analyse zich puur op de prijs- en volumepatronen in de markt.

Snel beginnen met handelen? Dit zijn onze top broker keuzes:
Lage kosten en commissies Gebruiksvriendelijk platform Internationale markttoegang Uitgebreide educatieve bronnen
Onze score
Let op: beleggen gaat gepaard met risico’s, u kunt uw inleg (deels) verliezen.
Bekroonde klantenservice Diverse geavanceerde handelsplatformen & Uitgebreide investeringsmogelijkheden Trainingsmogelijkheden zodat u snel kunt leren hoe u de handelsdiensten van FXFlat optimaal gebruikt U kunt al vanaf 200 euro een account openen
Onze score
Gebruiksvriendelijk platform Unieke sociale handelsfuncties Breed scala beleggingsproducten Actieve gebruikersgemeenschap
Onze score
76% van particuliere handelaren verliest geld bij het handelen in CFD's met deze dienstverlener. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico voor verlies van uw geld kunt veroorloven.
Lage kosten Veel rapportagemogelijkheden Online begeleiding voor (grote) traders
Onze score
Geavanceerde handelsplatformen Uitgebreide beleggingsproducten Educatieve bronnen Uitstekende klantenservice
Onze score

Beleggers die technische analyse toepassen, maken gebruik van grafieken, indicatoren en patronen om trends en signalen te identificeren die kunnen wijzen op toekomstige prijsbewegingen. Deze methode is gebaseerd op het idee dat de markt alle beschikbare informatie al heeft verwerkt en dat prijsbewegingen in patronen en trends verlopen die in de toekomst kunnen worden herhaald.

Het Belang van Technische Analyse in Beleggen

Technische analyse kan een cruciale rol spelen in de beleggingsstrategieën van zowel beginnende als ervaren beleggers. Het biedt waardevolle inzichten in de psychologie van de markt en helpt beleggers bij het nemen van weloverwogen beslissingen over wanneer en hoe ze posities moeten openen of sluiten. Technische analyse kan ook worden gebruikt om risico's te beheren, bijvoorbeeld door het instellen van stop-loss orders om verliezen te beperken.

Een van de belangrijkste voordelen van technische analyse is dat het kan worden toegepast op een breed scala van financiële instrumenten en markten, waaronder aandelen, obligaties, valuta's, grondstoffen en zelfs cryptocurrencies. Dit maakt technische analyse een veelzijdig hulpmiddel voor beleggers, ongeacht hun voorkeur voor beleggingsproducten.

Bovendien kan technische analyse worden gebruikt in combinatie met fundamentele analyse om een completer beeld te krijgen van de markt en de potentiële kansen en risico's. Terwijl fundamentele analyse zich richt op de onderliggende waarde van een bedrijf of financieel instrument, helpt technische analyse beleggers om beter te begrijpen hoe de markt op korte en lange termijn op deze waarde reageert.

Kortom, technische analyse is een essentieel onderdeel van een succesvolle beleggingsstrategie en kan beleggers helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en kansen op succes op de financiële markten te vergroten.

De Basisprincipes van Technische Analyse

Trends en Trendlijnen

Een van de fundamenten van technische analyse is het identificeren van trends in de markt. Een trend is de algemene richting waarin de prijs van een financieel instrument zich beweegt over een bepaalde periode. Er zijn drie belangrijke soorten trends: opwaartse trends, neerwaartse trends en zijwaartse trends. Trendlijnen zijn grafische hulpmiddelen die worden gebruikt om de richting van een trend te visualiseren en te bepalen of deze nog steeds intact is.

Steun- en Weerstandsniveaus

Steun- en weerstandsniveaus zijn belangrijke concepten in technische analyse. Steunniveaus vertegenwoordigen prijsniveaus waar de vraag naar een financieel instrument groter is dan het aanbod, wat vaak resulteert in een prijsstijging. Weerstandsniveaus daarentegen zijn prijsniveaus waar het aanbod groter is dan de vraag, wat vaak leidt tot een prijsdaling. Het identificeren van deze niveaus kan beleggers helpen om te bepalen wanneer ze posities moeten openen of sluiten.

Volume en Liquiditeit

Volume en liquiditeit zijn twee andere belangrijke aspecten van technische analyse. Volume verwijst naar het aantal aandelen of contracten dat binnen een bepaalde periode wordt verhandeld. Liquiditeit is de mate waarin een financieel instrument snel en gemakkelijk kan worden gekocht of verkocht zonder dat dit de prijs aanzienlijk beïnvloedt. Beide factoren kunnen beleggers inzicht geven in de kracht van een prijsbeweging en de stabiliteit van de markt.

Technische Indicatoren

Technische indicatoren zijn wiskundige berekeningen die worden gebruikt om prijs- en volumepatronen in de markt te analyseren. Ze kunnen beleggers helpen bij het identificeren van trends, signalen en potentiële handelskansen. In deze paragraaf bespreken we enkele van de meest populaire en effectieve technische indicatoren die door beleggers worden gebruikt.

Voortschrijdende Gemiddelden

Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de meest gebruikte technische indicatoren en helpen bij het identificeren van trends door het gladstrijken van prijsfluctuaties. Er zijn twee soorten voortschrijdende gemiddelden: eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA) en exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Beide berekenen het gemiddelde van de prijs van een financieel instrument over een bepaalde periode, maar EMA's geven meer gewicht aan recente prijzen, waardoor ze sneller reageren op prijsveranderingen.

Relatieve Sterkte Index (RSI)

De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een momentumindicator die de snelheid en omvang van prijsbewegingen meet om te bepalen of een financieel instrument overbought (te duur) of oversold (te goedkoop) is. RSI-waarden variëren tussen 0 en 100, waarbij waarden boven 70 vaak als overbought worden beschouwd en waarden onder 30 als oversold. Beleggers kunnen RSI gebruiken om potentiële omkeringen in de markt te identificeren en beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.

Stochastische Oscillator

De stochastische oscillator is een andere populaire momentumindicator die de huidige prijs van een financieel instrument vergelijkt met de prijs over een bepaalde periode om te bepalen of het overbought of oversold is. Net als de RSI, varieert de stochastische oscillator tussen 0 en 100, waarbij waarden boven 80 als overbought worden beschouwd en waarden onder 20 als oversold. Deze indicator kan beleggers helpen om marktomkeringen te identificeren en hun handelsstrategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Bollinger Bands

Bollinger Bands zijn een volatiliteitsindicator die bestaat uit drie lijnen: een voortschrijdend gemiddelde (meestal een SMA) en twee standaarddeviaties boven en onder het voortschrijdend gemiddelde. Deze 'bands' helpen beleggers om de volatiliteit van de markt te meten en te bepalen of de prijs van een financieel instrument waarschijnlijk zal stijgen of dalen. Wanneer de bands dicht bij elkaar komen (smal worden), duidt dit op een periode van lage volatiliteit, terwijl een verbreding van de bands wijst op een periode van hoge volatiliteit.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een trendvolgende indicator die het verschil tussen twee voortschrijdende gemiddelden (meestal een 12-daagse EMA en een 26-daagse EMA) meet om te bepalen of een financieel instrument in een opwaartse of neerwaartse trend zit. Wanneer de MACD boven de nullijn ligt, duidt dit op een opwaartse trend, terwijl een MACD onder de nullijn een neerwaartse trend aangeeft. Beleggers kunnen ook letten op zogenaamde 'crossovers', waarbij de MACD-lijn de signaallijn (meestal een 9-daagse EMA van de MACD) kruist, wat kan wijzen op een verandering in de trend.

Patroonherkenning en Grafiekpatronen

Patroonherkenning is een belangrijk aspect van technische analyse en helpt beleggers bij het identificeren van potentiële handelskansen op basis van historische prijs- en volumepatronen. Grafiekpatronen zijn visuele representaties van deze patronen en kunnen beleggers inzicht geven in de toekomstige prijsbewegingen van een financieel instrument. We bespreken enkele van de meest voorkomende en betrouwbare grafiekpatronen die door beleggers worden gebruikt.

Hoofd en Schouders

Het hoofd-en-schouderspatroon is een van de meest betrouwbare en bekende omkeerpatronen in de technische analyse. Het bestaat uit drie pieken, waarbij de middelste piek (het 'hoofd') hoger is dan de twee omliggende pieken (de 'schouders'). Dit patroon suggereert dat de prijs waarschijnlijk zal dalen na de vorming van het patroon, wat een verkoopsignaal voor beleggers kan zijn. Er is ook een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon, dat een omkering van een neerwaartse trend naar een opwaartse trend aangeeft.

Dubbele Top en Dubbele Bodem

Dubbele top- en dubbele bodempatronen zijn andere veelvoorkomende omkeerpatronen die beleggers kunnen helpen bij het identificeren van potentiële trendveranderingen. Een dubbele top treedt op wanneer een financieel instrument tweemaal een bepaald prijsniveau bereikt zonder erdoorheen te breken, wat kan wijzen op een toekomstige daling van de prijs. Een dubbele bodem daarentegen treedt op wanneer een financieel instrument tweemaal een bepaald prijsniveau bereikt zonder eronder te zakken, wat kan wijzen op een toekomstige stijging van de prijs.

Driehoekspatronen

Driehoekspatronen zijn consolidatiepatronen die zich vormen wanneer de prijs van een financieel instrument zich binnen een steeds smaller wordend bereik beweegt. Er zijn drie soorten driehoekspatronen: oplopende driehoeken, neerwaarts gerichte driehoeken en symmetrische driehoeken. Oplopende driehoeken wijzen op een mogelijke opwaartse uitbraak, terwijl neerwaartse driehoeken een mogelijke neerwaartse uitbraak suggereren. Symmetrische driehoeken zijn neutraal en kunnen in beide richtingen uitbreken. Beleggers kunnen deze patronen gebruiken om potentiële uitbraken en handelskansen te identificeren.

Vlaggen en Wimpels

Vlaggen en wimpels zijn korte-termijn voortzettingspatronen die zich vormen na een sterke prijsbeweging. Vlagpatronen lijken op kleine parallelogrammen die tegen de heersende trend in hellen, terwijl wimpelpatronen op kleine symmetrische driehoeken lijken. Beide patronen suggereren dat de prijs waarschijnlijk zal doorgaan in de richting van de oorspronkelijke trend na de consolidatieperiode. Beleggers kunnen vlaggen en wimpels gebruiken om hun handelsstrategieën te verfijnen en te profiteren van voortzettingen in de markt.

Candlestick Patronen

Candlestick patronen zijn een essentieel onderdeel van technische analyse en kunnen beleggers helpen bij het identificeren van potentiële handelskansen op de financiële markten. We behandelen enkele van de meest voorkomende en betrouwbare candlestick patronen die door beleggers worden gebruikt.

Bullish en Bearish Engulfing

Bullish Engulfing is een patroon dat zich vormt wanneer een kleine bearish candle wordt gevolgd door een grotere bullish candle die de vorige candle volledig 'opslokt'. Dit patroon suggereert dat de kopers de controle overnemen van de verkopers, wat kan wijzen op een toekomstige stijging van de prijs. Een voorbeeld hiervan is wanneer de AEX-index een bullish engulfing patroon vertoont, wat een positief signaal kan zijn voor beleggers.

Bearish Engulfing is het tegenovergestelde van het bullish engulfing patroon. Het ontstaat wanneer een kleine bullish candle wordt gevolgd door een grotere bearish candle die de vorige candle volledig bedekt. Dit patroon suggereert dat de verkopers de controle overnemen van de kopers, wat kan wijzen op een toekomstige daling van de prijs. Dit kan bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal zijn voor beleggers in aandelen.

Hammer en Hanging Man

Hammer is een bullish omkeerpatroon dat zich vormt na een neerwaartse trend. Het bestaat uit een kleine body met een lange onderste schaduw, wat aangeeft dat de prijs aanzienlijk is gedaald maar uiteindelijk is hersteld tot dicht bij de openingsprijs. Dit patroon suggereert dat de kopers de controle overnemen van de verkopers, wat kan wijzen op een toekomstige stijging van de prijs. Stel je voor dat een aandeel, zoals Philips, een hammer patroon vertoont, dit kan een koopkans signaleren!

Hanging Man is een bearish omkeerpatroon dat zich vormt na een opwaartse trend. Het heeft een vergelijkbaar uiterlijk als de hammer, maar in dit geval wijst het op een mogelijke trendomkering naar een neerwaartse trend. Dit kan bijvoorbeeld een verkoopsignaal zijn voor beleggers in obligaties.

Doji en Harami

Doji is een onbeslist patroon dat zich vormt wanneer de openings- en sluitingsprijs van een financieel instrument bijna gelijk zijn. Dit patroon kan wijzen op een mogelijke trendomkering of consolidatie, afhankelijk van de context waarin het zich voordoet. Beleggers kunnen dit patroon tegenkomen bij het analyseren van lokale aandelen of indexen, zoals de AEX.

Harami is een omkeerpatroon dat bestaat uit twee candles: een grote candle gevolgd door een kleinere candle die zich binnen het bereik van de vorige candle bevindt. Een bullish harami ontstaat na een neerwaartse trend en suggereert een mogelijke trendomkering naar een opwaartse trend. Een bearish harami ontstaat na een opwaartse trend en suggereert een mogelijke trendomkering naar een neerwaartse trend. Dit patroon kan nuttig zijn voor beleggers die handelen in lokale aandelen of ETF's.

Morning Star en Evening Star

Morning Star is een bullish omkeerpatroon dat zich vormt na een neerwaartse trend. Het bestaat uit drie candles: een lange bearish candle, een kleine candle die lager opent en sluit dan de vorige candle, en een lange bullish candle die de eerste candle gedeeltelijk bedekt. Dit patroon suggereert dat de kopers de controle overnemen van de verkopers, wat kan wijzen op een toekomstige stijging van de prijs. Beleggers kunnen dit patroon tegenkomen bij het analyseren van lokale aandelen, zoals ING Groep.

Evening Star is een bearish omkeerpatroon dat zich vormt na een opwaartse trend. Het bestaat uit drie candles: een lange bullish candle, een kleine candle die hoger opent en sluit dan de vorige candle, en een lange bearish candle die de eerste candle gedeeltelijk bedekt. Dit patroon suggereert dat de verkopers de controle overnemen van de kopers, wat kan wijzen op een toekomstige daling van de prijs. Dit kan bijvoorbeeld een verkoopsignaal zijn voor beleggers in Nederlandse vastgoedfondsen.

Door deze candlestick patronen te begrijpen en te herkennen, kunnen beleggers beter geïnformeerde handelsbeslissingen nemen en hun beleggingsstrategieën optimaliseren. Vergeet niet dat technische analyse slechts een hulpmiddel is en dat het belangrijk is om ook andere factoren, zoals fundamentele analyse en marktnieuws, in overweging te nemen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Technische Analyse en Handelsstrategieën

Technische analyse is een krachtig hulpmiddel voor beleggers om handelsmogelijkheden te identificeren en hun beleggingsstrategieën te optimaliseren. We bespreken enkele populaire handelsstrategieën die technische analyse gebruiken om slim te beleggen op de markt.

Swing Trading

Swing trading is een handelsstrategie waarbij beleggers profiteren van korte tot middellange termijn prijsschommelingen in financiële instrumenten, zoals aandelen, ETF's en opties. Swing traders gebruiken technische analyse om steun- en weerstandsniveaus te identificeren, evenals trendomkeringen en voortzettingen. Deze strategie is geschikt voor beleggers die bereid zijn om enkele dagen tot enkele weken in een positie te blijven.

Bijvoorbeeld, een swing trader kan een long positie innemen in een aandeel, zoals ASML, wanneer de prijs een steunniveau bereikt en technische indicatoren een trendomkering suggereren. Vervolgens kan de belegger de positie sluiten wanneer de prijs een weerstandsniveau bereikt of technische indicatoren een trendverzwakking aangeven.

Momentum Trading

Momentum trading is een strategie waarbij beleggers inspelen op de versnelling van de prijsbeweging van financiële instrumenten. Momentum traders gebruiken technische analyse om sterke trends en prijsuitbraken te identificeren en kopen of verkopen in de richting van de trend. Deze strategie is geschikt voor beleggers die snel kunnen handelen en bereid zijn om korte tot middellange termijn posities in te nemen.

Bijvoorbeeld, een momentum trader kan een long positie innemen in een ETF, zoals iShares AEX, wanneer de prijs een belangrijk weerstandsniveau doorbreekt en technische indicatoren, zoals de RSI of MACD, een sterke opwaartse trend aangeven. De belegger kan de positie sluiten wanneer de prijs momentum begint te verliezen of technische indicatoren een overbought situatie aangeven.

Breakout Trading

Breakout trading is een strategie waarbij beleggers profiteren van prijsuitbraken uit consolidatiezones of technische patronen, zoals driehoeken en vlaggen. Breakout traders gebruiken technische analyse om belangrijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren en posities in te nemen wanneer de prijs door deze niveaus breekt. Deze strategie is geschikt voor beleggers die bereid zijn om korte tot middellange termijn posities in te nemen en snel te reageren op marktveranderingen.

Bijvoorbeeld, een breakout trader kan een long positie innemen in een aandeel, zoals Shell, wanneer de prijs uit een consolidatiezone breekt en technische indicatoren een sterke opwaartse trend aangeven. De belegger kan de positie sluiten wanneer de prijs een nieuw weerstandsniveau bereikt of technische indicatoren een trendverzwakking aangeven.

Trend Following

Trend following is een strategie waarbij beleggers de richting van de markttrend volgen en posities innemen in overeenstemming met de trend. Trend followers gebruiken technische analyse om trends en trendomkeringen te identificeren en passen vaak risicobeheersingstechnieken toe, zoals stop-loss orders en risico-opbrengst ratio's. Deze strategie is geschikt voor beleggers die bereid zijn om middellange tot lange termijn posities in te nemen en gedisciplineerd te blijven in hun handelsaanpak.

Bijvoorbeeld, een trend follower kan een long positie innemen in een beleggingsfonds, zoals Robeco, wanneer technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, een sterke opwaartse trend aangeven. De belegger kan de positie sluiten wanneer technische indicatoren een trendomkering suggereren of wanneer de prijs een vooraf bepaald winstdoel bereikt.

Door deze handelsstrategieën te begrijpen en toe te passen, kunnen beleggers profiteren van technische analyse en hun beleggingsresultaten verbeteren. Vergeet niet dat geen enkele strategie perfect is en dat het belangrijk is om uw handelsaanpak aan te passen aan uw persoonlijke risicotolerantie en beleggingsdoelen. Blijf op de hoogte van marktnieuws en ontwikkelingen om uw handelsbeslissingen verder te informeren en te verfijnen.

Risicomanagement en Technische Analyse

Risicomanagement is een cruciaal aspect van slim beleggen en speelt een sleutelrol bij het toepassen van technische analyse. We bespreken enkele belangrijke risicomanagementprincipes en -technieken die beleggers kunnen helpen hun beleggingsstrategieën te optimaliseren en potentiële verliezen te beperken.

Stop-loss Orders

Stop-loss orders zijn een effectieve manier om verliezen te beperken wanneer de markt tegen uw verwachtingen in beweegt. Een stop-loss order is een automatische order om een financieel instrument, zoals een aandeel of ETF, te verkopen wanneer de prijs een vooraf bepaald niveau bereikt. Door stop-loss orders te gebruiken, kunnen beleggers hun potentiële verliezen beperken en hun handelsstrategieën beter beheren.

Bijvoorbeeld, als een belegger een long positie inneemt in een aandeel zoals Unilever, kunnen ze een stop-loss order instellen net onder een belangrijk steunniveau of een vooraf bepaald verliespercentage. Als de prijs van Unilever daalt tot het stop-loss niveau, wordt de positie automatisch gesloten om verdere verliezen te voorkomen.

Positiegrootte en Risico-rendementsverhouding

Positiegrootte en risico-rendementsverhouding zijn belangrijke concepten bij het beheren van risico's in uw beleggingsportefeuille. Positiegrootte verwijst naar het bedrag dat u investeert in een enkele transactie, terwijl de risico-rendementsverhouding de potentiële winst afweegt tegen het potentiële verlies van een transactie. Door de juiste positiegrootte en risico-rendementsverhouding te kiezen, kunnen beleggers hun portefeuillerisico beter beheren en hun kans op succes vergroten.

Bijvoorbeeld, een belegger kan besluiten om slechts 2% van hun totale portefeuillewaarde te investeren in een enkele transactie om het risico te spreiden. Bovendien kunnen ze streven naar een risico-rendementsverhouding van 2:1, wat betekent dat ze bereid zijn om €1 te riskeren om €2 te verdienen. Door deze principes toe te passen, kunnen beleggers hun risico's beter beheersen en hun winstpotentieel optimaliseren.

Risicobeheersing bij het Toepassen van Technische Analyse

Bij het toepassen van technische analyse is het belangrijk om risicobeheersing in uw handelsstrategie te integreren. Enkele nuttige risicobeheersingstips voor beleggers zijn:

 1. Gebruik stop-loss orders om verliezen te beperken en uw handelsstrategie te beschermen.

 2. Kies de juiste positiegrootte om uw portefeuillerisico te spreiden en te beheren.

 3. Streef naar een gunstige risico-rendementsverhouding om uw winstpotentieel te optimaliseren.

 4. Wees gedisciplineerd in het volgen van uw handelsplan en het aanpassen van uw strategie wanneer dat nodig is.

 5. Combineer technische analyse met fundamentele analyse om een holistische benadering van beleggen te hanteren.

Door risicomanagementprincipes toe te passen bij het gebruik van technische analyse, kunnen beleggers hun beleggingsstrategieën optimaliseren en hun vermogen op een verantwoorde en duurzame manier laten groeien. Vergeet niet dat geen enkele handelsstrategie perfect is en dat het belangrijk is om voortdurend te leren en uw aanpak aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Technische Analyse Software en Hulpmiddelen

Het gebruik van de juiste technische analyse software en hulpmiddelen kan een groot verschil maken in het succes van uw beleggingsstrategie. We bespreken enkele populaire softwareopties en online platforms die speciaal zijn ontworpen voor beleggers om hun technische analysevaardigheden te verbeteren en hun handelsbeslissingen te ondersteunen.

Populaire Technische Analyse Software

Er zijn tal van technische analyse softwarepakketten beschikbaar voor beleggers. Hier zijn enkele populaire keuzes:

 1. TradingView: TradingView is een webgebaseerd platform dat krachtige technische analyse tools en grafieken biedt. Het platform ondersteunt een breed scala aan financiële instrumenten, waaronder aandelen, ETF's, opties, en cryptocurrencies. TradingView biedt ook sociale netwerkfuncties, waardoor beleggers ideeën en inzichten kunnen uitwisselen met andere gebruikers.

 2. MetaTrader: MetaTrader is een bekend handelsplatform dat zowel technische analyse als geautomatiseerde handelsmogelijkheden biedt. MetaTrader 4 (MT4) en MetaTrader 5 (MT5) zijn de meest populaire versies en worden door veel brokers ondersteund. Het platform biedt geavanceerde grafieken, indicatoren en handelsrobots (Expert Advisors) om beleggers te helpen bij het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen.

 3. ProRealTime: ProRealTime is een uitgebreide technische analyse software die real-time marktgegevens, geavanceerde grafieken en meer dan 100 technische indicatoren biedt. Het platform is geschikt voor zowel beginnende als ervaren beleggers en biedt een gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare werkruimtes.

Mobiele Apps en Online Platforms

Naast desktopsoftware zijn er ook tal van mobiele apps en online platforms beschikbaar om beleggers te helpen bij het uitvoeren van technische analyse. Enkele voorbeelden zijn:

 1. eToro: eToro is een sociaal handelsplatform dat gebruikers in staat stelt om te beleggen in aandelen, ETF's, cryptocurrencies en andere financiële instrumenten. De eToro app biedt technische analyse tools, grafieken en sociale netwerkfuncties, waardoor beleggers onderweg toegang hebben tot waardevolle marktinformatie en inzichten.

 2. Plus500: Plus500 is een online handelsplatform dat CFD-handel in aandelen, indices, forex, grondstoffen en cryptocurrencies aanbiedt. De Plus500 app biedt geavanceerde grafieken en technische analyse tools, evenals risicobeheersingsfuncties zoals stop-loss en take-profit orders.

 3. BUX: BUX is een gebruiksvriendelijke app die speciaal is ontworpen voor beginnende beleggers. De app biedt eenvoudige technische analyse tools en grafieken, evenals een sociaal netwerk waar gebruikers hun handelsideeën en inzichten kunnen delen.

Door gebruik te maken van deze technische analyse software en hulpmiddelen, kunnen beleggers hun handelsvaardigheden verbeteren, beter geïnformeerde beslissingen nemen en hun beleggingsstrategieën optimaliseren. Vergeet niet om de software en platforms te kiezen die het beste aansluiten bij uw beleggingsdoelen, ervaringsniveau en risicotolerantie. Blijf op de hoogte van marktnieuws en ontwikkelingen om uw handelsbeslissingen verder te informeren en te verfijnen.

Het Belang van Technische Analyse in uw Beleggingsstrategie

In dit artikel hebben we het belang van technische analyse in de wereld van beleggen besproken, evenals de verschillende hulpmiddelen en software die beleggers kunnen gebruiken om hun beleggingsstrategieën te optimaliseren. Laten we de belangrijkste punten samenvatten en het belang van technische analyse in combinatie met fundamentele analyse benadrukken.

Samenvatting van de Belangrijkste Punten

 • Technische analyse helpt beleggers om prijstrends en marktpsychologie te begrijpen, waardoor zij beter geïnformeerde handelsbeslissingen kunnen nemen.

 • Er zijn verschillende technische analyse hulpmiddelen beschikbaar, zoals grafieken, trendlijnen, steun- en weerstandsniveaus, en technische indicatoren.

 • Risicobeheer speelt een cruciale rol bij het toepassen van technische analyse, met technieken zoals stop-loss orders, positiegrootte en risico-rendementsverhouding.

 • Beleggers kunnen kiezen uit een breed scala aan technische analyse software en mobiele apps om hun handelsvaardigheden te verbeteren en hun beleggingsstrategieën te optimaliseren.

Het Belang van Technische Analyse in Combinatie met Fundamentele Analyse

Hoewel technische analyse een krachtig hulpmiddel kan zijn voor het nemen van handelsbeslissingen, is het belangrijk om te onthouden dat het slechts een deel van de puzzel is. Om een holistische benadering van beleggen te hanteren, is het essentieel om technische analyse te combineren met fundamentele analyse. Fundamentele analyse richt zich op de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf, waaronder aspecten zoals omzet, winst, groeivooruitzichten en waardering.

Door technische en fundamentele analyse samen te gebruiken, kunnen beleggers een dieper inzicht krijgen in de markt en beter geïnformeerde beslissingen nemen. Deze gecombineerde aanpak helpt beleggers om zowel de onderliggende waarde van een financieel instrument als de marktpsychologie en prijstrends te begrijpen, wat leidt tot een robuustere en effectievere beleggingsstrategie.

Beleggen met Degiro
Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker

Veel gestelde vragen

Wat zijn de basisprincipes van technische analyse in beleggen?

Technische analyse is gebaseerd op drie basisprincipes: 1) de markt verdisconteert alles, 2) prijzen bewegen in trends, en 3) geschiedenis herhaalt zichzelf. Het is een methode om beleggingsmogelijkheden te identificeren door het analyseren van prijstrends en -patronen met behulp van grafieken.

Hoe kan ik technische indicatoren gebruiken om betere beleggingsbeslissingen te nemen?

Technische indicatoren kunnen worden gebruikt om signalen te genereren voor het kopen of verkopen van effecten, het identificeren van trendomkeringen, en het beoordelen van de relatieve sterkte van een effect. Enkele veelgebruikte technische indicatoren zijn voortschrijdende gemiddelden, relatieve sterkte-index (RSI) en MACD.

Welke grafiekpatronen zijn belangrijk bij technische analyse?

Belangrijke grafiekpatronen in technische analyse zijn onder andere hoofd en schouders, dubbele top en dubbele bodem, driehoeken, vlaggen en wimpels.

Hoe kan ik candlestick patronen gebruiken in mijn beleggingsstrategie?

Candlestick patronen kunnen worden gebruikt om trends en omkeerpunten in de markt te identificeren. Enkele veelvoorkomende candlestick patronen zijn doji, engulfing, harami en morning star.

Wat zijn enkele handelsstrategieën die gebaseerd zijn op technische analyse?

Enkele handelsstrategieën op basis van technische analyse zijn trendvolgende strategieën, momentumstrategieën, mean reversion-strategieën en breakout-strategieën.

Hoe kan ik risicomanagement toepassen bij het gebruik van technische analyse?

Bij het toepassen van risicomanagement in technische analyse kunt u gebruikmaken van stop-loss orders, het bepalen van de positiegrootte en het in acht nemen van de risico-rendementsverhouding.

Welke technische analyse software en hulpmiddelen zijn populair onder beleggers?

Enkele populaire technische analyse software en hulpmiddelen onder Nederlandse beleggers zijn TradingView, MetaTrader 4 en 5, en ProRealTime.

Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies.
Sluiten [x]
Tijdelijke kans - Profiteer nu van kennis van anderen en start met traden in grondstoffen als gas, olie en granen via het social trading netwerk van Etoro >>
Start nu met beleggen in commodities of aandelen via het Social trading netwerk van Etoro >>
Toch nu direct starten met beleggen in grondstoffen of aandelen via het social trading platform van Etoro?