Social trading met Etoro

Waarom kiezen voor individueel vermogensbeheer?

Wilt u uw vermogen laten groeien? Dit kan door te beleggen. Hierbij heeft u de keuze uit diverse beleggingsvormen, zoals individueel vermogensbeheer. Hierbij wordt uw vermogen aan een beheerder toevertrouwd. Deze zal uw beleggingen voor u uitvoeren.

Beleggen met Degiro

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer is het beheer van grote vermogens voor derden, door in vermogensbeheer gespecialiseerde organisaties en personen. Deze vermogensbeheerders gaan met uw kapitaal aan de slag om deze te laten groeien of te behouden middels beleggingen. Dit gaat in overleg met de belegger. Hierbij wordt afgesproken hoeveel er geïnvesteerd worden tegen welk risico. De vermogensbeheerder belegt het kapitaal in verschillende soorten beleggingsinstrumenten, zoals aandelen of obligaties. Vermogensbeheer kan zowel op individuele als op collectieve basis.

Individueel vermogensbeheer

Individueel vermogensbeheer is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact bij het beleggen. Bij deze vorm van vermogensbeheer wordt het vermogen aan een vermogensbeheerder toevertrouwd als belegging. De beleggingsportefeuille wordt hierbij aangepast op de wensen en persoonlijke situatie van de belegger. Er worden tevens bij individueel vermogensbeheer afspraken gemaakt over de wijze waarop het vermogensbeheer zal plaatsvinden, welke vrijheden de vermogensbeheerder heeft bij zijn aan- en verkoopbeslissingen, en de wijze waarop de vermogensbeheerder deze moet rapporteren aan de belegger. Veelal wordt er minimaal één keer per jaar in een persoonlijk gesprek de resultaten besproken. Ook bij tussentijdse ontwikkelingen neemt de beleggingsspecialist contact met de belegger op. Omdat de beheerder veel tijd moet steken in het doen van de juiste beleggingen, is individueel vermogensbeheer de duurste manier van beleggen.

Collectief vermogensbeheer

Een collectief vermogensbeheer heeft de vermogensbeheerder meerdere risicoprofielen gemaakt. Elk profiel heeft bezit andere bedrijven, waardoor het mogelijk rendement en risico bij elk profiel anders is. Wanneer u in één fonds belegt met een bepaald risicoprofiel, dan wordt zowel uw geld als dat van iedereen met hetzelfde profiel op dezelfde manier belegd. Vermogensbeheerders zij bij een collectief vermogensbeheer dus minder tijd kwijt aan het uitzoeken van de juiste beleggingen. Hierdoor zijn de kosten voor collectief vermogensbeheer lager dan dat bij individueel vermogensbeheer. Daarentegen biedt deze vorm van beleggen wel minder vrijheid.

Voordelen individueel vermogensbeheer

Omdat het beleggingsproces wordt overgedragen aan een professionele beheerder, kent individueel vermogensbeheer meerdere voordelen.

Persoonlijk contact

Bij individueel vermogensbeheer staat persoonlijk aandacht centraal. De belegger gaat met de vermogensbeheerder in gesprek en kan hierbij zijn of haar duidelijke wensen aangeven voor het belggen. Tussentijds bericht de beheerder aan de belegger over de voortgang van de beleggingen. Hiermee geeft u uw beleggingen wel uit handen, maar bent u nog steeds betrokken bij de investering.

Meer kennis en ervaring

Beleggen zonder of met weinig kennis van de financiële markt is vrijwel onmogelijk. Het  een formule voor problemen en heeft het groot verlies van kapitaal tot gevolg. Vermogensbeheerders hebben deze kennis van de markt wél en kennen de valkuilen van het beleggen. Zij kunnen risico's bij het investeren goed incalculeren. Met individueel vermogensbeheer geniet u daarom van de kennis en ervaring van anderen.

Toegankelijk voor iedereen

Vermogensbeheer is voor iedereen toegankelijk. Er is immers altijd een beheerder die uw geld kan beleggen. Zo kunnen zelfs mensen zonder enige financiële kennis toch investeren om een hoog rendement te behalen. Bij individueel vermogensbeheer is beleggen echter pas mogelijk bij een groot vermogen van minimaal één ton. Hierbij wordt er immers belegd op basis van persoonlijke wensen en wordt het kapitaal niet samengevoegd met dat van anderen. Wanneer u een kleinere investering wilt doen, is dit met collectief vermogensbeheer mogelijk.

Tijdbesparing

Het uitbesteden van uw vermogen aan specialisten is, in vergelijking met beleggen zonder begeleider middels zelf beleggen, duurder. Het is voor veel mensen een reden om zelf onderzoek te doen op de beurs en starten met zelf beleggen. Dit is echter niet aan te raden voor startende beleggers met weinig kennis of wanneer u vrijwel geen tijd heeft om uw portefeuille te onderhouden. Door individueel vermogensbeheer worden alle beleggingszaken uit handen genomen, wat voor u als belegger veel tijd bespaart.

Nadelen

Ondanks de grote vrijheid, onbezorgdheid en het hoge rendement dat met individueel vermogensbeheer behaald kan worden, kent deze beleggingsvorm ook nadelen.

Minimumbedrag inleggen

Bij individueel vermogensbeheer wordt uw vermogen niet samengevoegd met het vermogen van andere beleggers. Dit is immers niet mogelijk omdat er bij deze vorm van beleggen er geïnvesteerd wordt op basis van uw persoonlijke wensen en financiële situatie. Mede daardoor is het vereist een hoger minimumbedrag te beleggen dan bij andere beleggingsvormen. Individueel vermogensbeheer is dan ook vaak pas mogelijk vanaf een inleg van zo'n €100.000. Hierdoor is individueel vermogensbeheer niet zo toegankelijk als in eerste instantie vaak gedacht wordt.

Beheerskosten

Een belegging aangepast op uw behoeftes in combinatie met het onderhouden van persoonlijk contact,  maakt dat er aan individueel vermogensbeheer een prijskaartje hangt. De vermogensbeheerder werkt immers niet gratis en vraagt voor zijn diensten beheerskosten. Veelal betekent dit concreet dat er een procentuele vergoeding wordt afgesproken. Deze moeten van het verdiende rendement worden afgehaald, om uiteindelijk de winst te kunnen berekenen.  

Starten met individueel vermogensbeheer?

Start individueel vermogensbeheer met een broker. Er zijn een groot aantal brokers die zich aanbieden. U kunt een passende vermogensbeheerder vinden door brokers met elkaar te vergelijken in de brokervergelijker. Kies een broker die u aanspreekt en aansluit bij uw wensen. Begin vervolgens direct met individueel vermogensbeheer.

Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker

Veel gestelde vragen

Wat is individueel vermogensbeheer?

Het vermogen van een belegger wordt hier toevertrouwd aan een vermogensbeheerder als belegging. De beleggingsportefeuille wordt hierbij aangepast op de wensen en persoonlijke situatie van de belegger. Tussentijds houden de beheerder en de belegger contact over de resultaten en ontwikkelingen van de investering.

Wat is collectief vermogensbeheer?

Bij een collectief vermogensbeheer heeft de vermogensbeheerder meerder risicoprofielen gecreëerd. Elk profiel bezit andere bedrijven, met daaraan hangend een mogelijk rendement en risico. Het kapitaal van alle beleggers binnen één risicoprofiel worden op dezelfde manier belegd.

Wat zijn de voordelen van individueel vermogensbeheer?

Individueel vermogensbeheer is gemaakt voor startende beleggers of mensen die geen tijd hebben om te beleggen. Het vermogen wordt beheerd door een vermogensbeheerder die de beleggingen uitvoert. De beleggingen worden aangepast op de financiële situatie van de investeerder en kunnen dus voor iedereen anders zijn. De beheerder is een expert die kennis en ervaring heeft met de beurs. Hierdoor worden er beleggingen gedaan tegen een ingecalculeerd risico. Zo wordt er vrijwel altijd een hoog rendement behaald.

Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies.
Sluiten [x]
Tijdelijke kans - Profiteer nu van kennis van anderen en start met traden in grondstoffen als gas, olie en granen via het social trading netwerk van Etoro >>
Start nu met beleggen in commodities of aandelen via het Social trading netwerk van Etoro >>
Toch nu direct starten met beleggen in grondstoffen of aandelen via het social trading platform van Etoro?