Futures

Men noemt een future ook wel een termijncontract; een financieel contract tussen twee partijen. Deze partijen komen in het financieel contract overeen om op een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid van een product of fincancieel instrument te verhandelen voor een bepaalde prijs. Het gaat om een transactie in de toekomst, vandaar de benaming ‘future’. Een future ontleent zijn waarde aan de prijs van een ander product en heet daarom een afgeleid product, een derivaat.

Voordelen
Met futures heb je de mogelijkheid om long posities en short posities te openen in een dalende markt en daardoor kun je bij futures niet alleen profiteren van koersstijgingen, maar ook van koersdalingen. Deze markten zijn bovendien heel liquide: activa in de vorm van futures kunnen op korte termijn in geld worden omgezet. Het verschil tussen de koersen is daardoor heel minimalistisch, waardoor er weer lage kosten zijn. Ook kun je een hefboom beheren met een kleine of grote hefboom: je bepaalt zelf de hoeveelheid geld die je inzet en dus ook je risico. Als je belegt in futures kun je met één rekening beleggen in indices, olie, goud, zilver en dergelijke. De commissies op futures zijn heel laag en men voert orders enorm snel en elektronisch uit.

Nadelen
Bij beleggen in futures is het belangrijk dat je over een gedegen beleggingskennis beschikt omtrent de koersschommelingen. Een ander nadeel is de plicht om goederen af te nemen; je hebt immers een contract getekend. Bovendien bestaat de kans dat je meer verliest dan je alleen je inleg en er is ook een dagelijkse verrekening van de winsten of verliezen bij het beleggen in futures.