Derivaten

Wat zijn financiële derivaten?
Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarden verkrijgen middels een ander goed, bijvoorbeeld aandelen of olie. Dit andere goed wordt de onderliggende waarde genoemd. Onderliggende waardes van financiële derivaten kunnen zijn: de prijs van andere effecten die onafhankelijk verhandeld worden (denk aan aandelen en obligaties), het niveau van een onafhankelijk vastgestelde index (denk aan de AEX index), het wel of net niet gebeuren van een nauwkeurig omschreven gebeurtenis, de stand van de rente en de wisselkoers van valuta.

Derivaten zijn een soort verzekeringspolis: de tegenpartij die de transactie aangaat, neemt het risico over. Een voorbeeld van een dergelijke verzekeringspolis is een luchtvaartmaatschappij die zich wil beschermen tegen stijgende kerosine prijzen. Derivaten handel vindt met of zonder tussenkomst van de beurs plaats.

Soorten derivaten
Er zijn een aantal varianten van financiële derivaten die je kunt verhandelen.

De eerste variant financiële derivaten betreft futures en forwards, dit zijn eenvoudige koop of verkoopovereenkomsten met een vastgestelde datum in de toekomst. Zo kan een boer zijn aardappelen van volgend jaar een jaar eerder verkopen om zo de verkoopprijs vast te leggen.

De volgende variant financiële derivaten betreft optionele derivaten. Hierbij heeft de bezitter van het derivaat de keuze om over te gaan tot een koop of verkoop in de toekomst. Zo heeft de koper wel rechten, maar geen verplichtingen en de verkoper een verplichting, maar geen rechten.

De laatste derivaat variant betreft swaps. Hierbij ruilen partijen de `cash flows` met elkaar. De ene partij kan bijvoorbeeld een vaste rente op een lening ruilen voor een variabele rente die een andere belegger betaalt. Credit default swaps (cds) zijn het bekendste, dit is een financieel derivaat waarbij het risico (dat een bedrijf een lening niet afbetaalt) is losgekoppeld van de lening zelf.