Obligaties

Men noemt een obligatie ook wel een staatsobligatie: een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening, die de overheid, een onderneming of een andere instelling aangaat. Een bedrijf kan dus een obligatielening uitgeven als deze geld nodig heeft. Degene die de obligatie koopt ontvangt een rentevergoeding van de uitgever. Beleggen in obligaties hoeft niet meer per se fysiek te zijn.

Voordelen
Als belegger in obligaties ontvang je een jaarlijkse rente (couponrente) die vaak hoger is dan de rente op een spaarrekening. Bovendien heb je bij het beleggen in obligaties te maken met weinig risico. Het is immers bijna ondenkbaar dat de Nederlandse Staat failliet gaat. Ten slotte krijgt ieder bedrijf een rating. Je ziet hoe bedrijven er financieel voor staat en kunt je keuzes daarop afstemmen.

Nadelen
Hoewel er weinig risico’s zijn bij de staatsobligatie, is het niet geheel zonder risico’s. Als je de obligaties in de looptijd verkoopt heb je bijvoorbeeld wel risico door de obligatie-koersen. Ook heb je bij beleggen in obligaties een inflatierisico (als je een obligatie met een looptijd van acht jaar hebt, dan zal de koopkracht van je inleg erg dalen) en als je buiten het eurogebied belegt in obligaties heb je het valutarisico. Laat je dus eerst goed adviseren waarin je belegt voordat je een contract tekent!