Beleggen in liquiditeiten

Wat zijn liquiditeiten?

Liquide beleggingen zijn beleggingen die goedkoop te verhandelen zijn en het is vrijwel altijd mogelijk om een koper of verkoper voor deze beleggingen te vinden. Het zijn geldmiddelen met een zeer korte looptijd waarop je een rentevergoeding ontvangt. Liquide beleggingen wisselen over het algemeen snel van belegger, wat beleggen in liquiditeit dynamisch maakt. Verder hebben de individuele transacties weinig invloed op de marktprijs.

Statische en dynamische liquiditeit

Het belangrijkste verschil in liquiditeit is het verschil tussen dynamische en statische liquiditeit. Statische liquiditeit geeft aan of een onderneming/een bedrijf aan haar kortetermijnverplichtingen kan voldoen door middel van vlottende activa. Dynamische liquiditeit geeft aan of in een bepaalde periode de binnenkomende geldstroom groter of kleiner zal zijn dan de uitgaande geldstroom.

Chartaal geld en giraal geld

Verder zijn liquiditeiten grof in te delen in chartaal geld en giraal geld. Chartaal geld betreft bankbiljetten, munten en een chipkaart. Giraal geld betreft pinpassen, creditcards, betaalcheques en overschrijvingen. De tegoeden van personen bij de bank vormen het giraal geld. Verder zijn liquiditeiten te verdelen in primaire liquiditeiten (al het chartale en girale geld op de bank, verminderd met het geld dat zich bevindt in kassen van geldscheppende banken en de overheid).

Secundaire liquiditeiten zijn middelen waarmee niet betaald kan worden, maar die wel snel omgezet kunnen worden in giraal of chartaal geld. Secundaire liquiditeit is te verdelen in termijndeposito’s, kortlopende valuta en spaartegoeden.

Zoek de beste broker voor u!Vergelijk alle brokers Naar vergelijker
Onze top brokers

76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Disclaimer - Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies. De prijzen van cryptovaluta kunnen sterk fluctueren. Daarom passen cryptovaluta niet bij alle beleggers. De handel in cryptovaluta staat niet onder toezicht van enige regelgevende EU-instantie.