Valuta

Veel mensen zien beleggen in valuta niet als een serieuze vorm van beleggen. Toch is het wel serieus: als de waarde van een vreemde valuta stijgt, dan zal deze valuta jou meer winst opleveren na een bepaalde tijd. Je wisselt in feite euro’s in voor een vreemde valuta. De valutahandel wordt ook wel Forex Exchange genoemd, in de volksmond Forex of FX. Veel mensen beleggen in valuta als het beleggen in opties of aandelen niet zo goed verloopt. Forex is de rijkste markt op de wereld.

Hoe werkt beleggen in valuta?
Beleggen in valuta gaat anders dan beleggen in onderliggende waarden als opties en obligaties. Het gaat bij valuta namelijk niet om een ontmoetingsruimte (de beurs), maar om online communicatie: het internet. De valutamarkt is internationaal, 24/7 open en dus zeer continu. De partijen in de valuta markt zijn principals, brokers, hedgers en treders, ofwel speculanten. De brokers zijn een soort tussenpersoon voor de traders en hedgers. Valutahandel is zeer afhankelijk van de koersen.

Waarom is er handel in valuta?
Zoals eerder vermeld, gaat het bij de valutahandel om de vraag van goederen en diensten van het ene land tegenover een ander land. Ook de stand van de rente is hierbij belangrijk. Dit resultaat kan is te beïnvloeden door emoties, zoals vertrouwen en sociale onrust. Immers, speculaties als obligaties, commodities en aandelen kunnen een groot effect teweeg brengen in de valutahandel. Er is dus altijd een valutarisico bij het beleggen in valuta, maar dat risico zul je moeten nemen.