Scheeps CV's

Wat zijn scheeps CV`s?

Een scheeps cv (commanditaire vennootschap) is een middel om direct te investeren in de scheepvaart. Bij een scheeps cv wordt er met een aantal andere stille vennoten vermogen in (normaal gesproken) één schip geïnvesteerd. Meestal beslaat dit ingelegde vermogen van de beleggers één derde van de waarde van het schip.

Wanneer het bij een scheeps cv gaat om een nog te bouwen schip, dan bestaat het rendement uit de opbrengst van het verkochte schip. Het is ook mogelijk om te investeren in een bestaand schip middels een scheepsvaart cv. De rendementen bestaan dan buiten de winst uit verkoop, handelsopbrengsten en huuropbrengsten gedurende de looptijd van het scheeps cv.

de risico`s

Hoewel de aanbieders van scheeps cv`s meestal hoge rendementen presenteren, zitten er ook veel risico`s aan beleggen in een scheeps cv. Het rendement uit een scheeps cv hangt namelijk af van de verkoopprijs van het schip. Deze verkoopprijs is afhankelijk van de markt en deze is, zeker bij de scheepsvaartsector, zeer moeilijk te voorspellen. Ook kent een scheeps cv vaak een lange looptijd (langer dan tien jaar), zodat de markt en verkoopwaarde van het schip moeilijk te voorspellen zijn.

Ook zijn scheeps cv`s moeilijk verhandelbaar. Het gehele stille vennootschap dient hier namelijk toestemming voor te geven. Het geld is daarom niet toegankelijk gedurende de looptijd van een scheeps cv, terwijl dit bij een scheepsbeleggingsfonds wel zo is. Een vastgoed cv is een alternatief, de looptijd hiervan is minder lang en door de stabiele huurprijzen is het rendement stabieler.